pultuszczak

Facebook
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INFORMUJE

2022-10-04 7:20:13
WDZIĘCZNI POLSKIEJ WSI
Ogólnopolskie Święto w Ostrowi Mazowieckiej
Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk towarzyszył premierowi Mateuszowi Morawieckiemu podczas obchodów Ogólnopolskiego Święta “Wdzięczni Polskiej Wsi” w Ostrowi Mazowieckiej. Była Msza św. i tradycyjne dożynki.– Jesteśmy dumni ze wspaniałego polskiego rolnictwa, z bezpieczeństwa żywnościowego, z perspektyw osadzonych na fundamencie polskiej wiary i polskiej kultury. My nie wstydzimy się polskiej wsi, jak nasi poprzednicy. My jesteśmy z niej dumni. Słuchamy głosu polskiej wsi, wiemy o jej problemach. Wiemy, że zawirowania gospodarcze w Europie muszą być łagodzone przez polską politykę – powiedział m.in. premier Mateusz Morawiecki. – Rolnik musi być i pracownikiem, i szefem, i przedsiębiorcą, i księgowym. Gospodarstwo rolne to całe państwo w pigułce. Polski rząd będzie brał przykład ze wszystkich polskich rolników, którzy twardo walczą o lepszą przyszłość. Razem z polską wsią będziemy umacniać polską kulturę, polski naród i całą Rzeczpospolitą – podkreślił premier i dodał, ze rząd realizuje antyinflacyjną, solidarnościową tarczę, a polski budżet dzielony jest mądrze, dobrze i sprawiedliwie.– Ten rok pokazuje nam, jak ważne jest bezpieczeństwo żywnościowe, jak ważny jest chleb powszedni. Dzisiaj, dzięki pracy rolników, możemy być pewni, że chleba nam nie zabraknie – podkreślił wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. – Dziękuję rolnikom za trud, za ciężką pracę, za to bezpieczeństwo żywnościowe i gwarantuję, że polski rząd o rolnikach będzie pamiętał – zapewnił.Szef resortu rolnictwa zaznaczył, że bardzo istotne jest także to, żeby rolnik, który daje nam poczucie bezpieczeństwa żywnościowego, miał sam poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział również rekompensaty do emerytur rolniczych.

– Stąd chcę powiedzieć, że te zauważalne ubytki w emeryturach rolniczych zrekompensujemy poprzez bardzo znaczącą kwotową waloryzacją wszystkich emerytur rolniczych – podkreślił premier Morawiecki.

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk z wizytą w Japonii

Wizyta miała miejsce w dniach 26 – 27 września. Wicepremier reprezentował polski rząd na uroczystościach pogrzebowych byłego premiera Japonii Shinzō Abe. Spotkał się także z ministrem rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa Tetsuro Nomurą oraz z premierem Japonii Fumio Kishidą. Wicepremier Henryk Kowalczyk złożył w imieniu polskiego rządu kondolencje z powodu tragicznej śmierci byłego premiera Shinzō Abe i podkreślił zasługi tego wybitnego polityka w rozwoju stosunków dwustronnych. W trakcie sprawowania przez Shinzō Abe funkcji premiera relacje z Japonią zostały podniesione do rangi Partnerstwa Strategicznego. Szczególną rolę w umacnianiu przyjaznych kontaktów między obydwoma narodami odegrała małżonka Shinzō Abe. Pani Akie Abe propaguje jako honorowa przewodnicząca Ośrodka Opieki Społecznej Fukudenkai wiedzę o kilkuset osieroconych na Syberii polskich dzieciach, które znalazły schronienie w Japonii w latach 20-tych XX wieku.

Rozmowa z premierem Fumio Kishidą była także okazją do wymiany opinii nt. aktualnej sytuacji międzynarodowej spowodowanej wojną w Ukrainie. Wicepremier Henryk Kowalczyk wyraził podziękowania dla japońskiego rządu i społeczeństwa za ofiarność i pomoc udzielaną ukraińskim uchodźcom przebywającym w Polsce. Spotkanie ministrów rolnictwa Polski i Japonii miało wymiar historyczny – ostatnie rozmowy na tym szczeblu odbyły się w 2009 r. Rozmowa ministrów posłużyła przede wszystkim omówieniu stanu i perspektyw rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej w ramach Partnerstwa Strategicznego, w tym zwiększenia eksportu polskiej żywności na rynek japoński.

– Cieszy fakt, że polska żywność zyskała uznanie wymagających importerów i konsumentów japońskich. Liczę, że decyzja władz japońskich z sierpnia br. o przywróceniu możliwości eksportu mięsa drobiowego z Polski  przyczyni się do dalszego zwiększenia obrotów handlowych – powiedział wicepremier Kowalczyk.

Szef polskiego resortu rolnictwa wyraził również oczekiwanie zakończenia uzgodnień dotyczących eksportu z Polski przetworzonego termicznie mięsa drobiowego i produktów drobiowych oraz sprawnego przebiegu procedur mających na celu otwarcie rynku japońskiego dla polskich borówek.

Pomoc dla producentów jabłek i hodowców trzody chlewnej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca nadzwyczajną pomoc dostosowawczą producentom jabłek oraz producentom trzody chlewnej. Do 21 września z tego tytułu do sadowników trafiło ponad 56 mln zł, z kolei hodowcy otrzymali 149,5 mln zł.

Projekt “Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich”
Członkowie Kół Gospodyń Wiejskich mogą zgłaszać się do udziału w projekcie “Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich”, którego liderem jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa, partnerem fundacja “Edukacja bez barier”, a wsparcia organizacyjnego i merytorycznego udzielają Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na Mazowszu projekt kierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich z terenów objętych pilotażem w następujących powiatach: pułtuskim, garwolińskim, ostrowskim. Celem projektu jest dostosowanie uczestniczek i uczestników szkoleń do życia w nowej rzeczywistości powstałej w związku z epidemią COVID-19, a wymagającej od nich większych kompetencji cyfrowych, dzięki którym będą mogli w pełni uczestniczyć w wielu dziedzinach życia i korzystać z usług online. Ważne jest również zmniejszenie wykluczenia cyfrowego i podniesienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa w szczególności osób w wieku 50+, 60+ z obszarów wiejskich oraz zachęcenie do korzystania z nowych technologii.

Dofinansowanie usług rolniczych i leśnych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że do 21 października można ubiegać się o dofinansowanie usług rolniczych i leśnych w ramach działania “Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej z PROW 2014–2020”. Dotychczas Agencja przyjęła 583 wnioski na prawie 252 mln zł. Z bieżących statystyk wynika, że największym zainteresowaniem wsparcie to cieszy się w województwach: wielkopolskim, mazowieckim, zachodniopomorskim i łódzkim. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-64-wsparcie-inwestycji-w-tworzenie-i-rozwoj-dzialalnosci-pozarolniczej—nabor-30-listopada-do-13-stycznia-2021-r.

Ważna jest świadomość ekologiczna

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk wziął udział w otwarciu Ścieżki Ekologicznej “Czyste Powietrze”, zorganizowanej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Pułtusku.

– Ta ścieżka ma służyć temu, aby podnosić poziom edukacji ekologicznej, abyśmy wszyscy się stali świadomi tego, jak ważne jest środowisko. Chociaż mamy bardzo trudne czasy, jeśli chodzi źródła energii, dyskutujemy jak przy tych cenach zapewnić skutecznie ogrzewanie, to jednak nie zapominajmy o ochronie środowiska – podkreślił wicepremier i przypomniał, że gdy przed kilku laty był ministrem środowiska wdrożono program “Czyste Powietrze”, który dofinansowywał wymianę pieców,  po to, żeby nie zatruwać środowiska. Podkreślił, że najważniejsza jest świadomość ekologiczna.

– Bez tej świadomości żadne pieniądze nie przyniosą pożądanego efektu. Niech ta ścieżka służy naszemu zdrowiu, bo ochrona środowiska to jest dbanie o nasze zdrowie – przypomniał szef resortu rolnictwa.

Wicepremier Kowalczyk wziął także udział w Pikniku Ekologiczno-Edukacyjnym, w trakcie którego wręczył nagrody uczniom, laureatom  konkursu  plastycznego “Czyste Powietrze – nasza wspólna sprawa”.

– Gdy byłem ministrem środowiska, podkreślałem, że edukacja jest źródłem sukcesu jeśli chodzi o ochronę środowiska, a edukację należy zawsze zaczynać od najmłodszych dzieci. Wiedza ekologiczna, ochrona środowiska, segregacja śmieci, korzystanie z dobrych czystych źródeł energii niech będzie tą zaszczepioną wiedzą, którą wy uczniowie przeniesiecie do domów i będziecie zachęcać swoich rodziców, dziadków do tego, aby też zachowywali się zgodnie z zasadami ochrony środowiska – powiedział wicepremier Kowalczyk.

Otwarciu ścieżki edukacyjnej towarzyszył piknik, podczas którego odbywały się występy artystyczne. Były także stoiska, na których m.in. można było dowiedzieć się, jakie kwiaty najlepiej oczyszczają powietrze w domu, poznać odnawialne źródła energii, czy zasady segregacji śmieci. Więcej informacji na www.minrol.gov.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *