pultuszczak

Facebook
Które drogi zrobią?

2022-03-04 8:00:40

Prezentujemy kolejne gminy oraz samorząd powiatowy i ich inwestycje drogowe planowane na ten rok oraz środki zabezpieczone na tak zwane bieżące utrzymanie dróg w samorządach.

GMINA GZY

Gmina Gzy w roku 2022, w ramach inwestycji drogowych, planuje „Budowę drogi gminnej w miejscowości Przewodowo Poduchowne” oraz „Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Ołdaki”. Przewidywany całkowity koszt inwestycji wynosi 4.000.000,00 zł, zaś dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z promesą wstępną, ma wynieść 3.800.000,00 zł.
Gmina Gzy planuje również utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową i destruktem asfaltowym ze środków funduszu sołeckiego. Zaplanowany koszt tych inwestycji wynosi 153.990,00 zł.
Na opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej przebudowy dróg gminnych planujemy przeznaczyć 322.420,00 zł, w tym 114.738,69 zł ze środków funduszu sołeckiego. Środki zaplanowane w budżecie gminy na bieżące utrzymanie dróg gminnych na 2022 r. wynoszą 273.040,52 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 146.341,52 zł.

źródło: powiatpultuski.pl

POWIAT PUŁTUSKI

Zakończenie III etapu inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel Porządzie-Obryte-Pułtusk na odcinku Obryte-Gródek Nowy
wartość III etapu 1 678 938,00 zł
Źródło finansowania:
– Powiat Pułtuski
– Gmina Obryte
– budżet Województwa Mazowieckiego
Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W na odcinku w m. Mystkówiec Kalinówka
łączna wartość kosztorysowa zadania: 1 810 000,00 zł
Źródło finansowania:
– Powiat Pułtuski
– Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Departament Dróg Publicznych
Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare – Przewodowo
łączna wartość kosztorysowa zadania: 850 000,00 zł
Źródło finansowania:
– Powiat Pułtuski
– Budżet Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica-Błędostowo
łączna wartość kosztorysowa zadania: 1 600 000,00 zł
Źródło finansowania:
– Powiat Pułtuski
– zadeklarowany wkład Gmina Winnica
– Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Przebudowa drogi powiatowej Domosław-Pokrzywnica
łączna wartość kosztorysowa zadania: 2 615 501, 58 zł
Źródło finansowania:
– Powiat Pułtuski
– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin
łączna wartość kosztorysowa zadania: 2 779 461,00 zł
Źródło finansowania:
– Powiat Pułtuski
– Lasy Państwowe
Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W w zakresie budowy chodnika na odc. Szyszki-Skaszewo Włościańskie
łączna wartość kosztorysowa zadania: 260 000,00 zł
Źródło finansowania:
– Powiat Pułtuski
Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W na odcinku Strzegocin – Szyszki – Begno
łączna wartość kosztorysowa zadania: 10 000 000,00 zł Źródło finansowania: – Powiat Pułtuski – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Przebudowa drogi powiatowej nr 3419W na odcinku Kowalewice Włościańskie- Ostrzeniewo
Łączna wartość kosztorysowa: 2 883 555,94zł
Źródło finansowania: Powiat Pułtuski, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.
Dokumentacje:
– Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadania inwestycyjne
łączna kwota 317 342,00 zł
Źródło finansowania:
– Powiat Pułtuski
Jednocześnie informujemy, że w budżecie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zaplanowano kwotę: ok. 430 000,00 zł. Łącznie na zadania inwestycyjne oraz bieżące utrzymanie dróg Powiat Pułtuski planuje w 2022 roku przeznaczyć ponad 25 000 000, 00 zł.

GMINA POKRZYWNICA

– Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pobyłkowo Małe – szacunkowy koszt 119.160,37 zł – złożono wniosek o dotację w ramach środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
– Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Niestępowo – szacunkowy koszt 186.252,49 zł – złożono wniosek o dotację w ramach środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
– Przebudowa drogi gminnej relacji Dzierżenin – Trzepowo – szacunkowa wartość zadania 1.570.004,59, otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022 w kwocie 1.256.003,67 zł.
– Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pokrzywnica – szacunkowy koszt inwestycji 7.500.000,00 zł – gmina otrzymała wstępną promesę w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota promesy 7.125.000,00. Łączna długość dróg przewidziana do przebudowy wynosi ok. 22.12 km. Inwestycja realizowana w latach 2022-2023.
Kwota zaplanowana w budżecie gminy na tzw. bieżące utrzymanie dróg: 180.000,00 zł.
ED

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *