pultuszczak

Facebook
Jesteśmy aktywni na mapie

2021-08-12 11:35:16

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest aplikacją dzięki, której każdy obywatel naszego kraju ma możliwość zgłosić zagrożenie, które występuje w jego otoczeniu. Mieszkańcy powiatu pułtuskiego chętnie dzielą się z Policją swoimi spostrzeżeniami na temat zagrożeń występujących w ich najbliższym otoczeniu

Od września 2016 roku, na terenie województwa mazowieckiego działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jest to nowoczesne narzędzie internetowe, przy pomocy którego mieszkańcy mogą przekazywać policji informacje na temat zaobserwowanych negatywnych zjawisk, mających wpływ na poczucie bezpieczeństwa.

Od początku funkcjonowania aplikacji mieszkańcy powiatu pułtuskiego zaznaczyli na mapie już 3808 zagrożeń, z których każde zostało zweryfikowane przez policjantów. Wykorzystując Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, w pierwszym półroczu 2021 roku w powiecie pułtuskim naniesionych zostało 650 zagrożeń, z których 211 zostało potwierdzonych i 115 wyeliminowanych przez mundurowych.  Najliczniejszą grupę zgłoszeń stanowiły zagrożenia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, między innymi przekraczania dozwolonej prędkości (298), nielegalne rajdy samochodowe (60) i nieprawidłowe parkowanie (24). Kolejna grupa zgłoszeń dotyczyła spożywania alkoholu w miejscach publicznych (114), używanie środków odurzających (32), grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją (17) oraz dzikie wysypiska śmieci (17). Znaczna część naniesionych na mapę zgłoszeń pokrywała się i dotyczyła tych samych miejsc, co było dodatkowym sygnałem dla mundurowych, a zarazem potwierdzeniem na to, że dany rejon może być zagrożony.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to bezpłatna aplikacja, dzięki której każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swojej okolicy. To interaktywne narzędzie pozwala w prosty i przede wszystkim anonimowy sposób przekazać policji informacje o zagrożeniach w wybranych kategoriach, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. Każde naniesione na mapę zagrożenie jest weryfikowane przez policjantów, a zebrane dzięki mapie informacje pozwalają na jeszcze lepsze zarządzanie patrolami do bieżących potrzeb, co przekłada się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.

Pamiętajmy, że każdy obywatel może skorzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa odwiedzając platformę KMZB.  Z jednego komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę.

Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Pułtuska Policja apeluje o odpowiedzialne i rozsądne korzystanie z aplikacji.

sierż. Renata Soból, KPP w Pułtusku

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *