pultuszczak
Jest umowa na Białowieską

2019-10-25 2:37:54

9 października, podpisano umowę pomiędzy Powiatem Pułtuskim a firmą DROGI I MOSTY Jana Kaczmarczyka z Kacic, wyłonioną w drodze przetargu, na rozbudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 – ulicy Białowiejskiej w Pułtusku. W ramach zadania zostanie wybudowana nawierzchnia jezdni, pobocza z kruszyw, wykonana renowacja rowów odwadniających, na odcinku od granicy miasta do początku obszaru zabudowanego, wybudowany chodnik na obszarze zabudowanym miasta do ulicy Zielona Dróżka, nowe zjazdy, przebudowany przepust pod drogą.Wartość prac to 2.320.000 zł brutto. Zadanie współfinansowane jest z dotacji celowej, udzielonej z budżetu państwa, w wysokości do 2.012.000 zł. Planowany termin zakończenia prac to koniec II kwartału 2020 roku.
źródło: powiat pułtuski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *