pultuszczak
Jest dofinansowanie na remont LO im. Piotra Skargi

2023-07-18 4:24:21

17 lipca, w sali koncertowej Domu Polonii w Pułtusku, starosta pułtuski Jan Zalewski, wicestarosta Beata Jóźwiak oraz dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Pułtusku Anna Majewska otrzymali z rąk ministra, członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka promesę na  przeprowadzenie prac remontowych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Na realizację zadania związanego z przebudową przy zabytku A-1406 – Budynek LO im. P. Skargi w Pułtusku, Powiat Pułtuski otrzymał dofinansowanie w kwocie 1.000.000,00 zł, co stanowi 98% planowanej wartości inwestycji. W ramach inwestycji przewidziano wymianę instalacji: CO z robotami budowlanymi w kotłowni, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej. Zaplanowano również przeprowadzenie prac naprawczych oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to marzec 2024r.
źródło: powiat pułtuski

Wręczenie promess na  przeprowadzenie prac remontowych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *