pultuszczak

Facebook
Jakie drogi udało się zrobić?

2022-12-16 2:20:54

Temat dróg, ich przejezdności, czasem opłakanego stanu szczególnie tych wiejskich znajdujących się na terenie powiatu, wciąż powraca we wnioskach mieszkańców do władz gmin i powiatowych oraz dyskusjach na forach internetowych i mediach społecznościowych

Trudno się dziwić, że ktoś kto od jesieni do wiosny tapla się w błocie, a latem niszczy samochód na wybojach, nie będzie się upominał o upragniony remont drogi. Dlatego temat ten zawsze budzi duże emocje, nawet spory wśród radnych. Na szczęście, dzięki znacznemu dofinansowaniu zewnętrznemu z różnych źródeł, co roku kolejne drogi zyskują nowe nawierzchnie. Które odcinki w mijającym roku zrealizował samorząd Powiatu Pułtuskiego? Starosta wymienił je odpowiadając na interpelację radnego:

– Lipniki Stare – Gromin – droga dokończona i rozliczona.

– Winnica – Błędostowo – droga wykonana i rozliczona.

– Winnica – Pokrzywnica –  droga wykonana i rozliczona.

– Tak zwana “mostówka” w gminie Zatory – to inwestycja dwuletnia. W tym roku wydatkowano część środków, w styczniu zostanie zapłacona kolejną część. Prace zaplanowane na ten rok zostały wykonane.

– Ruszyły prace na drodze Strzegocin – Szyszki – Begno.

– Powiat zrezygnował z przebudowy drogi Lipniki Stare – Przewodowo, ze względu na zbyt małe dofinansowanie zewnętrzne – 350 tys. przy koszcie drogi ponad milion złotych.

Zdjęcie: 9 maja została oddana do użytku nowa droga relacji Lipniki Stare – Gromin. Jest to droga powiatowa, którą Powiat Pułtuski zrealizował wspólnie z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe oraz Gminą Pułtusk. Koszt całości zadania wyniósł 2.779.460,16 zł, w tym 1.370.000,00 zł pochodziło z Funduszu Leśnego ze środków budżetu Lasów Państwowych, 1.159.460,16 zł stanowił wkład własny Powiatu Pułtuskiego, a Gmina Pułtusk przeznaczyła w budżecie na dofinansowanie zadania kwotę 250.000,00 zł.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *