pultuszczak
Izabela Trzcińska nominowana na dyrektorkę TRÓJKI

2023-08-01 1:20:02

Jak informuje Urząd Miejski, 31 lipca burmistrz Wojciech Gregorczyk wręczył Izabeli Trzcińskiej akt powierzenia, na okres 5 lat szkolnych, stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku.

Izabela Trzcińska jest nauczycielem języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku. Ukończyła kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej oraz uzyskała wyróżniającą ocenę pracy. Od 23 lat pełni funkcję wicedyrektora szkoły, zatem doskonale zna specyfikę szkoły i jej potrzeby. Szczególnie zaangażowana w działania związane z realizacją projektów i programów ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb uczniów. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej została odznaczona Medalem KEN, nagrodzona przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Miasta Pułtusk oraz wielokrotnie nagradzana przez dyrektora szkoły. Kandydatura pani Izabel Trzcińskiej na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku została pozytywnie zaopiniowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.
źródło: pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *