pultuszczak

Facebook
Inwestycyjnie w gminie Zatory

2022-10-28 5:20:18

Urząd Gminy poinformował o najnowszych przedsięwzięciach

Termomodernizacja budynku szkoły w Pniewie

Dobiega końca termomodernizacja budynku szkoły w Pniewie. Dzięki remontowi placówka nie tylko zyskała piękny wygląd, ale przede wszystkim zwiększył się komfort użytkowania budynku, jego utrzymanie jest bardziej ekonomiczne, a funkcjonowanie bardziej ekologiczne.

Co zrobiono w ramach inwestycji?

– docieplono ściany zewnętrzne i stropy,

– wymieniono oświetlenie na energooszczędne oprawy LED,

– zmodernizowano system centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródeł ciepła,

– wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.

Koszt inwestycji opiewa na kwotę 1 180 800,00 tys. zł., z czego 80 % pokryje dofinansowanie pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Wykonawcą inwestycji jest firma Budomur z Pułtuska.

20221026_img_163159.jpg

Termomodernizacja budynku szkoły w Zatorach
Szkoła Podstawowa w Zatorach przejdzie remont, a to za sprawą rozpoczętej tu właśnie termomodernizacji budynku. Obiekt nie tylko zyska piękną elewację, ale stanie się energooszczędny i ekologiczny. Koszt inwestycji opiewa na kwotę 1 057 800,00 miliona złotych, z czego osiemdziesiąt procent pokryje dofinansowanie pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace:

– docieplenie ścian zewnętrznych i stropów,

– wymiana oświetlenie na energooszczędne oprawy LED,

– montaż instalacji fotowoltaicznej

– modernizacja systemu centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródeł ciepła,

– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Wykonawcą inwestycji jest firma Budomur z Pułtuska.

20221026_img_1_szkola.jpg

Modernizacja boiska sportowego Orlik w Zatorach

Rozpoczęła się modernizacja boiska sportowego Orlik 2012. W ramach modernizacji planowana jest wymiana nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym wraz z wymianą ławek, wymiana nawierzchni bieżni, wymiana piłkochwytów na boisku do piłki nożnej, renowacja bramek piłkarskich i koszy do koszykówki, odnowienie nawierzchni boiska ze sztucznej trawy na boisku do piłki nożnej oraz dostawa i montaż stojaków na rowery.

Gmina Zatory pozyskała na ten cel 140 072,00 zł dofinan­sowania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej – „Mazowsze dla sportu 2022”.

Cał­kowity koszt zadania wynosi 170 970,00 zł.

Na czas wykonywania prac boisko zostało wyłączone z użytkowania.

Oświetlenie uliczne przy cmentarzu w Zatorach

Zakończyły się prace związane z budową oświetlenia wzdłuż cmentarza w Zatorach.

Jest widniej, a więc bezpieczniej.

Stylizowane słupy, na których są zawieszone oprawy świetlne nawiązują swoim charakterem do zabytkowej części cmentarza. Zostały one wybrane po konsultacjach z konserwatorem zabytków.

Zadanie zostało zrealizowane z środków własnych budżetu gminy.

źródło:gmina zatory

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *