pultuszczak
ANKIETA. Inwestycje ważne dla rozwoju naszej gminy?

2021-01-29 3:55:21

Serdecznie zapraszamy nasze Czytelniczki i Czytelników do wypełnienia ankiety służącej badaniu poziomu zadowolenia z warunków życia w Waszej miejscowości. Badanie to pozwoli wskazać inwestycje, które Waszym zdaniem są ważne dla rozwoju Waszej gminy i powinny być realizowane przy wsparciu środków unijnych, w szczególności Funduszu Spójności.

ANKIETA

Ankieta ta jest realizowana w ramach projektu „InForMe 2.0 – działania informacyjne w zakresie promocji Polityki Spójności w polskich mediach lokalnych”. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach konkursu 2018CE16BAT042 „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE. Projekt prowadzi Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Stowarzyszenie Gazet Lokalnych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *