pultuszczak
HISTORIA EWOLUCJI CZŁOWIEKA

2023-05-31 11:20:13

Oto lekarz pułtuskiego GAJDA-MED-u Illia Balandiuk – Opaliński, neurofizjolog, z zamiłowania historyk, archeolog i etnograf, który brał udział w spotkaniu w PBP im. Joachima Lelewela. Zaanonsował go sam prof. Robert Gajda, zwracając się do pułtuszczan jak i do obywateli Ukrainy, obecnych w LELEWELU.

– Jestem zachwycony, że pan doktor pracuje u nas; jest wspaniałym lekarzem, wybitnym fachowcem, humanistą. Ponadto jest człowiekiem o wybitnej subtelności i wspaniałej kulturze. Ta książka napisana po polsku świadczy o tym, że Illia musiał wykonać potężną pracę. Życzę panu wszystkiego najlepszego i marzę o tym, aby pan miał pracodawcę w osobie Roberta Gajdy do końca swojego życia. To marzenie moje i pewnie pacjentów, których pan obsługuje. Gratuluję panu książki, ja ją już znam, to bardzo wartościowa pozycja.

A ta pozycja to “Ewolucja człowieka oczami neurofizjologa klinicznego”, którą lekarz zaczął pisać w 2019 roku. “Książka ta oferuje czytelnikom uzupełnienie aktualnej teorii ewolucji człowieka w odniesieniu do czasu, kiedy nasi przodkowie nie przekształcili się jeszcze w naczelne w nowoczesnym znaczeniu tego słowa. Pierwsze rozdziały poświęcone są wymarłym stworzeniom, z których wyewoluował człowiek, i niektórym z obecnych potomków nieistniejących dziś zwierząt. Druga część zawiera wyjaśnienie oparte na aktualnej wiedzy naukowej, moich własnych obserwacjach jako neurologa i wnioskach wyciągniętych z przeprowadzonych przeze mnie badań neurofizjologicznych. To właśnie zastosowanie instrumentalnych metod badania funkcji układu nerwowego, analiza wiedzy z zakresu neurologii, a także zamiłowania do historii, etnografii i archeologii stało się impulsem do napisania książki” – czytamy we WSTĘPIE.

Po krótkim powitaniu lekarza przez dyr. Bożenę Potyraj, głos zabrał prowadzący Szymon Wotawa, który dobrze spełnił się w roli rozmówcy z Balandiukiem – Opalińskim. Jego pierwsze pytanie brzmiało: – Pana książka, pomimo poważnie brzmiącego tytułu – naukowego dla kogoś kto nie ma wykształcenia medycznego i biologicznego – jest napisana językiem dość przystępnym, zrozumiałym. Czy taki był pana cel, żeby książka była odbierana właśnie przez takich czytelników? I czy to wykształcenie w tych dziedzinach może być jakoś pomocne przy lekturze tej książki?

Illia Balandiuk-Opaliński ma polskie korzenie, do Polski przyjechał półtora roku temu, by poprawić sytuację finansową rodziny. Dziś mieszka w naszym kraju z żoną i dziećmi.

GMD

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *