pultuszczak

Facebook
Gmina Pokrzywnica liderem powiatu!

2022-12-09 3:20:24

24 listopada, w Kinie Atlantic w Warszawie, odbyła się Gala Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego, podczas której wyłoniono tegorocznych Liderów Rankingu. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie, pod patronatem honorowym marszałka województwa mazowieckiego. Liderem powiatowym w powiecie pułtuskim została gmina Pokrzywnica.

Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach rankingu, ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Ocenie podlegają różnorodne kryteria, np. dochody własne i wydatki inwestycyjne gmin w przeliczeniu na  mieszkańca, zadłużenie samorządów, wydatki na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, przyrost naturalny, czy odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej.

Pokrzywnica wyprzedziła w rankingu inne gminy naszego powiatu.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *