pultuszczak
Gmina Gzy. Duża kasa na remont szkoły

2023-05-16 11:20:57

Jak informuje Urząd Gminy w Gzach, 21 kwietnia została zawarta umowa na realizację zadania pn. “Kompleksowe zagospodarowanie terenu szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków”.

Ogółem kwota brutto robót budowlanych wynosi 3 972 900,00 zł.

Wykonawcą inwestycji jest firma A&K KONSTRUKCJE z siedzibą w miejscowości Łomia koło Mławy. Planowana data zakończenia robót budowlanych to 30 listopada 2024 r.

Wykonanie powyższej inwestycji w ramach bezzwrotnej pomocy Państwa (w wysokości 90,00 % wartości robót budowlanych) przyczyni się bezpośrednio do poprawy warunków nauczania dzieci i młodzieży szkolnej, jak również podniesienia poziomu życia mieszkańców. Dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu inwestycja w znacznej mierze wpłynie na poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie niskich emisji, poprawę dostępności infrastruktury sportowej oraz przyczyni się do poprawy wizerunku ważnych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Gzy. Zakres inwestycji bezpośrednio odnosi się do uchwały antysmogowej.

Gmina z własnych  środków nie byłaby w stanie udźwignąć  ciężaru tej inwestycji.

 

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *