pultuszczak

Facebook
Fatalna Zielona Dróżka

2023-02-01 1:20:35

Ludzie listy piszą

Kolejny raz zgłaszamy Panu Burmistrzowi – zarządcy drogi ul. Zielona Dróżka w Pułtusku jej dramatyczny stan.

Pomimo wielokrotnych oficjalnych, pisemnych (w ciągu ostatnich 30 dni-3 pisma z podpisami 54 osób-w załączeniu), oraz wielu mailowych zgłoszeń, nie podjęto żadnych działań naprawczych, nawet nie otrzymujemy od Pana odpowiedzi.

Stan drogi jest bardzo zły, stwarza zagrożenie w ruchu, powoduje uszkodzenia pojazdów, a nawet utrudnia życie społeczne, bowiem mieszkańcom odmawiają swoich usług taksówkarze, dostawcy żywności, a zdarzyło się nawet że lekarz wezwany na wizytę domową do chorego dziecka.

W ciągu poprzedniego roku nawierzchnia była kilkakrotnie wyrównywana bardzo złej jakości materiałem, co tylko pogorszyło jej stan. Dodatkowo droga jest zalewana wodami opadowymi spływającymi z powiatowej drogi-ul. Białowiejskiej, która ma spadek w kierunku ul. Zielona Dróżka. Utrudnione jest nawet piesze poruszanie się po drodze, ponieważ nawierzchnia jest błotnista i pełna dziur. Załączamy zdjęcia drogi, którymi każdorazowo dokumentujemy swoje zgłoszenia. Wzywamy Pana Burmistrza i Państwa Radnych do osobistej wizyty na naszej drodze, proszę spróbować przejechać ją do końca, tylko wtedy zrozumieją Państwo z czym się borykamy na co dzień.

Bardzo cieszy nas fakt, iż w pierwszej kadencji swojego urzędowania poprawia Pan stan dróg m.in. na “osiedlu generałów”, podnosząc komfort życia swojego i swoich sąsiadów, jednakże proszę zauważyć również potrzeby dużej grupy mieszkańców innego osiedla, bowiem ul. Zielona Dróżka stanowi jedyną drogę dojazdową dla ok. 40 gospodarstw domowych. Pragniemy zauważyć, że pierwsze zabudowania na tej ulicy pojawiły się w latach 80-tych, a wydając pozostałym właścicielom gruntów warunki zabudowy, spodziewaliście się Państwo wzrostu ruchu na tej drodze i rozwoju miasta w tym kierunku. Należy zatem zapewnić nam możliwość bezpiecznego dojazdu do naszych posesji.

Czujemy się ignorowani i lekceważeni przez władze miasta nie tylko w osobie p. Burmistrza-zarządcy drogi, bowiem nie reaguje Pan na nasze zgłoszenia, ale również przez Państwa Radnych do których wielokrotnie zgłaszaliśmy się z prośbą o interwencję, nie tylko w sprawie inwestycji drogowej, ale bieżącego utrzymania drogi-z miernym skutkiem.

Wnosimy o doprowadzenie drogi do przejezdności w trybie pilnym, oraz o przedstawienie ścieżki postępowania w sprawie zgłoszenia uszkodzenia pojazdu na drodze gminnej.

 W imieniu mieszkańców ul. Zielona Dróżka podpisanych w pismach w ilości 54 osób

Mieszkanka ulicy Zielona Dróżka-dane do wiadomości redakcji

OD REDAKCJI: 9 stycznia interpelację w sprawie remontu ulic Zielonej Dróżki i równie wyczekiwanej Sportowej złożył radny Adam Nalewajk, pytając czy zostaną zrealizowane w tej kadencji samorządu. W odpowiedzi burmistrza Wojciecha Gregorczyka czytamy, że: realizacje wspomnianych inwestycji będą możliwe po wykonaniu niezbędnej dokumentacji projektowej (projekty budowlane, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie), a także po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Na podstawie kosztorysów inwestorskich oszacowana zostanie wartość realizacji przedmiotowych inwestycji i w zależności od posiadanych środków finansowych, decyzją Rady Miejskiej w Pułtusku, zadania mogą zostać wprowadzone do budżetu Gminy. Dopiero po zakończeniu powyższej procedury w postępowaniu przetargowym wyłaniany jest Wykonawca prac i następuje ich realizacja.

Wniosek? Mieszkańcy niestety jeszcze poczekają…

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *