pultuszczak

Facebook
„Far beyond the barriers – Daleko poza barierami”

2022-08-31 5:20:26

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku wspólnie z partnerami z Turcji: Saygın Eğitimciler ve Girişimciler Derneği (Stambuł), Genc Girisim Egitim Genclik ve Spor Kulübü Dernegi (Ankara) oraz z Rumunii Asociatia Edulifelong (Târgu Jiu) realizuje kolejny projekt „Far beyond the barriers” finansowany ze środków Unii Europejskiej o numerze: 2021-2-PL01-KA220-SCH000048936 w ramach Akcji 2 Partnerstwa na rzecz współpracy w ramach sektora Edukacja szkolna w programie Erasmus+ (KA 220 – SCH).

24-miesięczny projekt „Far beyond the barriers” rozpoczął się 1 maja 2022 r. Głównym celem jest wdrożenie edukacji włączającej uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, innowacyjnych metod wspierających proces nauczania oraz wyposażenie nauczycieli w odpowiednie kompetencje i umiejętności.

Pierwsze spotkanie szkoleniowe zostało zorganizowane przez Saygın Eğitimciler ve Girişimciler Derneği w dniach 20 – 24 sierpnia 2022 r. w Stambule. Wiodącym tematem było STEAM w edukacji włączającej.

Pierwszego dnia szkolenia dowiedzieliśmy się jak istotna jest edukacja STEAM we współczesnej edukacji. STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) uczy uczniów, jak rozwiązywać problemy za pomocą umiejętności krytycznego myślenia. Angażując się w doświadczenia edukacyjne STEAM, uczniowie z trudnościami w nauce we współpracy z nauczycielem diagnozują problemy, a następnie tworzą plan ich rozwiązania. Każdy kraj przedstawił sposób, w jaki postrzega edukację STEAM z pedagogicznego i metodologicznego punktu widzenia. Podzieliliśmy się przykładami dobrych praktyk dotyczących wykorzystania STEAM i jego integracji z systemem szkolnym i programem nauczania, a także przykładowym scenariuszem lekcji.

Drugi dzień zajęć rozpoczął się prezentacjami trudności w uczeniu się. Poznaliśmy istotę plastyczności myślenia w nauczeniu, tj. koncepcji Fixed mindset oraz Growth mindset (sztywne myślenie – myślenie nastawione na rozwój). Zajęcia zakończyły się warsztatem dotyczącym nauczania uzdolnionych uczniów z trudnościami w nauce przy użyciu STEAM.

Trzeciego dnia gościliśmy w szkole Mürüvvet Evyap, której wiodącym programem jest Primary Years Program (PYP). Uczestniczyliśmy w warsztatach plastycznych, kodowania i muzyki. Zajęcia zakończyły się praktycznymi ćwiczeniami w Klasie Technologii “Think and Design” oraz wycieczką po Bosforze.

Czwartego dnia uczestniczyliśmy w warsztatach technologicznych w szkole średniej im. Mehmeta Akifa. Mehmet Türkmen jako nauczyciel STEM przedstawił najlepsze praktyki wykorzystania robotyki i projektów 3D jako narzędzi. Po wizycie szkolnej i warsztatach odbyliśmy spotkanie z zastępcą burmistrza gminy Sarıyer Hüseyin Çoşkun. Omówiono istotną rolę władz lokalnych i regionalnych w edukacji.

Ostatniego dnia zajęć wdrożyliśmy pozyskaną wiedzę, przygotowując
w grupach, zindywidualizowane plany lekcji STEAM. Po uroczystości wręczenia certyfikatów wspólnie z gospodarzami zwiedziliśmy historyczne części Stambułu.

Wymiana cennych doświadczeń, merytoryczne i innowacyjne szkolenia oraz warsztaty, wizyta w tureckich szkołach, dotknięcie historii Bizancjum i Konstantynopola, wyjątkowy rejs po cieśninie Bosfor, a przede wszystkim serdeczność i gościnność gospodarzy sprawiła, że wizyta w Stambule pozostanie niezapomnianym doświadczeniem.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *