pultuszczak

Facebook
Ekologicznie w strażnicy OSP Trzciniec

2022-12-20 1:44:03

Dzięki dofinansowaniu zadania pn. „Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii (instalacja fotowoltaiczna w OSP Trzciniec)”, uzyskanemu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 25 listopada tego roku zakończono w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcińcu prace związane z montażem paneli fotowoltaicznych, jak wiadomo – odnawialnych źródeł energii. Przyczyni się to zapewne do ochrony środowiska – do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń,  a uzyskanie energii elektrycznej z promieniowania słonecznego będzie doskonałą alternatywą z punktu widzenia rosnącego zapotrzebowania energetycznego. Inwestycja pozwoli też na zmniejszenie kosztów utrzymania strażnicy OSP w Trzcińcu.
Łączna wartość zadania to 32.000,00 złotych z czego 90% to środki zewnętrzne WFOŚiGW w kwocie 28.800,00 zł, a wkład własny Gminy Pułtusk to zaledwie 10% tj. 3.200,00 zł.
źródło: pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *