pultuszczak
Działki pod nadzorem dzielnicowych

2023-08-18 10:43:17

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku pojawili się na występujących w ich rejonach ogródkach działkowych. Podczas kontroli funkcjonariusze skupili się przede wszystkim na sprawdzeniu stanu zabezpieczenia technicznego obiektów i altanek.

Patrolujący rejon ogródków działkowych dzielnicowi przypominali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. W rozmowach z właścicielami działek wskazywali sposoby i metody działania złodziei, którzy wykorzystują każdą nadarzającą się okazję, aby zabrać rzecz nienależącą do nich. Dlatego policjanci przestrzegali przed zostawianiem bez dozoru osobistych przedmiotów, torebek czy telefonów. Nakłaniali też do skrupulatnego zabezpieczania technicznego obiektów, altanek i sprzętu ogrodowego. Mundurowi sprawdzali także działki pod kątem miejsc, w których grupują się osoby spożywające alkohol.

Policjanci przekonywali, że dobra współpraca funkcjonariuszy i działkowców przyczyni się do ograniczenia przestępczości oraz aktów wandalizmu na terenie ogrodów. Wskazywali też na korzyści, które wypływają z „sąsiedzkiej czujności” i współodpowiedzialności.

Autor: st. sierż. Renata Soból

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *