pultuszczak

Facebook
Dwa zadania zakończone

2022-04-14 4:10:17

31 marca dokonano odbioru zadania pn. “Wymiana urządzeń grzewczych wraz termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Gzowie oraz montaż instalacji fotowoltaicznej”. Zamówienie obejmowało wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz w zakresie: wymiany istniejącego źródła ciepła na  kocioł gazowy kondensacyjny na gaz płynny wraz z oprzyrządowaniem i instalacją gazową, wymiany istniejącego źródła ciepła (podgrzewaczy elektrycznych wody) na gazowy kocioł kondensacyjny, ocieplenia stropodachów budynku szkoły i kotłowni, ocieplenia ścian zewnętrznych budynku szkoły i kotłowni, wymiany starych drzwi zewnętrznych na nowe, montażu instalacji fotowoltaicznej.

Wykonawcą robót była pułtuska firma P.H.U. BUDOMUR. Inwestycja dofinansowana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  Wartość zadania to 694.950,00 zł, a dofinansowanie 555.960,00 zł.

Zakończyły się także prace polegające na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pokrzywnica, dofinansowane z funduszy unijnych.

Całkowita wartość projektu: 1 606 562,77 zł, kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 034 194,36 zł. Instalacje fotowoltaiczne zamontowani na budynku Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, strażnicy OSP w Pokrzywnicy i świetlicy wiejskiej w Łępicach.
źródło: gmina Pokrzywnica

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *