pultuszczak
Dostali dotację na azbest

2023-09-29 5:20:34

25 września, odbyło się oficjalne podpisanie umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, reprezentowanym przez Kamilę Mokrzycką, a Gminą Gzy reprezentowaną przez wójta gminy Cezarego Andrzeja Wojciechowskiego i skarbnika Ewę Karpowicz. Jest to umowa na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Gzy w 2023 r.”.

Dzięki zawarciu umowy, gmina otrzyma wsparcie finansowe w formie dotacji na realizację zadania w kwocie do 54.180,00 zł.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *