pultuszczak

Facebook
DOMINOWAŁ ŚPIEW, ALE POJAWIŁY SIĘ I INNE SZTUKI

2023-04-28 4:20:47

POWIATOWY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH to impreza cykliczna. W ubiegłym tygodniu odbyła się już XI jego edycja, ciekawa i ze względu na wystawę w holu kina Narew, prezentującą wytwory manualne, i na występy artystyczne mieszkańców DPS-ów, Środowiskowego Domu Samopomocy, wychowanków SOSW oraz uczestników Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego

Niepełnosprawni artyści prezentowali się na kinowej scenie, świetnie scenograficznie przygotowanej przez obrycki DPS. Dominowały w niej kwiaty, korespondujące z treścią wykonywanych piosenek, mówiących o wiośnie.

Zanim rozpoczął się swoisty spektakl artystyczny, na scenie pojawiła się Beata Jóźwiak, wicestarosta, która odniosła się do prac manualnych osób niepełnosprawnych, często skrywanych, jako że twórcy nie traktują swojej sztuki jako ważnej, związanej z osobistą karierą czy zarobkiem. – Swoją sztukę tworzą z głębi serca, ze swojej pasji i pod okiem mistrzów – nauczycieli i terapeutów. Dzisiejsza wystawa pokazuje, jak cudowne są to dzieła i każdy kto zwróci na nie uwagę, dostrzeże w nich dusze tych, którzy są z nami na sali – powiedziała B. Jóźwiak, ufając jednocześnie we wspaniałe, wiosenne występy artystyczne.

W imieniu burmistrza Wojciecha Gregorczyka głos zabrała dyrektor MOPS-u Beata Gemza, która zaznaczyła, że cała jej kariera zawodowa była związana z pracą w jednostkach pomocy społecznej. – Znam większość dzisiejszych artystów, którzy będą występowali na tej scenie. Z jeszcze większym więc sentymentem przyjęłam zaproszenie na tę uroczystość – zaznaczyła i przeszła do odczytania listu burmistrza do starosty Jana Zalewskiego.

Jako pierwsi wystąpili wychowankowie SOSW, prezentujący “Rzepkę” Juliana Tuwima. Przedstawiciele Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku zaprezentowali się głosowo; zaśpiewali piosenkę o wiośnie. Następnie na scenie pokazali się raperzy. Uczestnicy Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego, liczna barwna grupa, popisali się tanecznie. Artyści DPS-u w Ołdakach zaśpiewali piosenkę zaczynającą się od słów “Już za parę dni, za dni parę”. DPS w Świerczewie popisał się układem pantomimicznym; występujący zwracali uwagę ciekawymi strojami scenicznymi. Na koniec artystycznego przeglądu wystąpili mieszkańcy pułtuskiego DPS-u; zaśpiewali trzy piosenki.

Jakieś wnioski? XI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH związany był z szeroki wachlarzem form artystycznych, wśród których dominował śpiew, ale też zaistniały: poezja, taniec i pantomima. Licznie zgromadzona publiczność żywiołowo oklaskiwała występujących, a ci z kolei byli zadowoleni z pojawienia się na scenie z prawdziwego zdarzenia.

Grażyna M. Dzierżanowska

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *