pultuszczak

Facebook

Dofinansowanie na śmieciarkę

2021-11-03 12:28:30

2 listopada, w Sali Rady pułtuskiego Ratusza została podpisana umowa dotycząca udzielenia dofinansowania na realizację zadania pn. „Zakup samochodu ciężarowego bezpylnego dwukomorowego – śmieciarki” w postaci pożyczki

Rzecz dotyczy zakupu sprowadzonego pod koniec października specjalistycznego pojazdu marki Renault GP Truck Trading typu D-WIDE, przeznaczonego do zbierania i transportu odpadów komunalnych. Pułtuskiemu Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o. o. pożyczki na ten cel udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kwota pożyczki 704.900,00 zł. Okres spłaty pożyczki – 5 lat, z możliwością jej umorzenia w wysokości do 25%. To bardzo ważna i korzystna pomoc ze strony Funduszu.

Skrzynia ładunkowa pojazdu jest bardzo pojemna, dwukomorowa, i jest on wyposażony w wiele nowoczesnych funkcji. Jest w pełni zautomatyzowany i przyjazny dla środowiska, przede wszystkim z uwagi na to, że posiada funkcję dwukrotnego zmniejszenia emisji spalin. Z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę podpisali Kamila Mokrzycka – zastępca prezesa Zarządu WFOŚiGW oraz Grzegorz Olczyk – pełnomocnik zarządu WFOŚiGW, natomiast z ramienia Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. umowę podpisali Kamil Szczepański – prezes Zarządu PPUK Sp.z o.o. oraz Damian Krzysztof Szewczyk – członek zarządu PPUK Sp.z o.o. Następnie Gmina Pułtusk podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę poręczenia ww. pożyczki.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowany był w takim samym składzie osobowym jak w poprzedniej umowie, natomiast z ramienia Gminy Pułtusk umowę podpisali Wojciech Gregorczyk – burmistrz Miasta Pułtusk przy kontrasygnacie Teresy Turek – skarbnika Miasta Pułtusk. Ceremonię podpisania umów zaszczycił swoją obecnością wicepremier RP Henryk Kowalczyk. Była też na sali grupa pułtuskich radnych, którym problematyka gospodarki odpadami na terenie naszej gminy nie jest obojętna.
źródło: UM w Pułtusku


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…