pultuszczak
Dobiega końca remont ulicy Baltazara

2021-08-12 12:34:45

Jak informowaliśmy w połowie czerwca, Gmina Pułtusk rozpoczęła przebudowę ulicy Baltazara, polegającą na rekonstrukcji jezdni, chodników, zjazdów oraz budowie ścieżki pieszo-rowerowej. Obecnie dobiega końca remont ulicy i układana jest nawierzchnia asfaltowa jezdni.
Ścieżkę pieszo-rowerową zaprojektowano po stronie zachodniej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza na długości 400 m, a następnie po stronie wschodniej aż do skrzyżowania z II Wygonem. Wzdłuż ulicy zostały wydzielone chodniki i pobocza. Wcześniej przeprowadzono w tym miejscu remont systemu kanalizacji deszczowej. W ciągu ścieżki rowerowej, w okolicach skrzyżowania ulic Baltazara i Sienkiewicza (na tej ulicy już wcześniej wybudowano ścieżkę rowerową) zamontowano wiatę wraz ze stojakami oraz samoobsługowy punkt serwisowy dla rowerzystów.
Budowa ścieżek rowerowych w naszym mieście jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną – Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.1. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ścieżki i infrastruktura rowerowa.
żródło:UM w Pułtusku

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *