pultuszczak

Facebook
DBAJMY O MIEJSKĄ FONTANNĘ

2023-05-11 9:38:33

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że zgodnie z regulaminem korzystania z fontanny, który stanowi załącznik do uchwały nr LXI/487/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku, zakazuje się m.in. wjeżdżania na płytę fontanny rowerami, deskorolkami, wrotkami, łyżworolkami i innymi pojazdami kołowymi oraz niszczenia małej architektury.
Ww. uchwała stanowi akt prawa miejscowego i należy jej przestrzegać.
Użytkowanie fontanny w sposób sprzeczny z regulaminem, może spowodować uszkodzenie płyty, co wiązać się będzie z koniecznością poniesienia kosztów naprawy lub zapłaty odszkodowania.
źródło: pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *