pultuszczak
Darmowy transport na wybory

2023-10-06 9:12:05

Burmistrz Miasta Pułtusk zapewnia bezpłatny transport dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. do i z lokali wyborczych.

Uruchomione zostaną po dwa kursy na każdy obwód wyborczy.

Uwaga: Zastrzega się możliwość opóźnienia w granicy kilku minut w zależności od natężenia ruchu.

Autobusy będą oznaczone na przedniej szybie napisem: WYBORY.
Poniżej rozkład jazdy autobusów.

https://bip.pultusk.pl/kategorie/168-wybory-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-i-do-senatu-rzeczypospolitej-polskiej-oraz-referendum-ogolnokrajowe-zarzadzone-na-dzien-15-pazdziernika-2023r/artykuly/1303-bezplatny-transport-na-wybory-do-sejmu-rp-i-senatu-rp-w-dniu-15-pazdziernika-2023-r?lang=PL

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *