pultuszczak
Czek na remont elewacji

2023-08-17 9:50:51

11 sierpnia, w piątek, w Ciechanowie w związku z przyznaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w 2023 roku, odbyło się uroczyste wręczenie czeków symbolizujących przyznanie dotacji.

W ramach zadania  ”Mazowsze dla zabytków”, Gmina Pułtusk, którą reprezentowała Danuta Łada – zastępca kierownika Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych, otrzymała od marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika czek w wysokości 200 000,00 zł dofinansowania na realizację zadania pn. „Remont elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 1 w Pułtusku – Etap II”
.

Remont polegać będzie na kontynuacji poprawy stanu elewacji budynku oraz na odtworzeniu i montażu stolarki okiennej na elewacji zachodniej, ściana zachodnia.

Celem inwestycji jest poprawa stanu elewacji budynku oraz ochrona zabytku, który stanowi wartość historyczną i kulturową jako część historii miasta Pułtusk.
źródło: pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *