pultuszczak

Facebook
Co nowego w sprawie obwodnicy Pułtuska?

2022-04-23 6:25:38
Małgorzata Tarnowska, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przypomina że 17 czerwca ubiegłego roku podpisano umowę na projekt i budowę blisko 20-kilometrowej obwodnicy Pułtuska w ciągu DK61 wraz z korektą przebiegu DK57. 14 kwietnia tego roku do wojewody mazowieckiego złożony został wniosek o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Szacowany termin uzyskania decyzji to IV kwartał 2022 r. To druga mazowiecka obwodnica, która weszła w etap realizacji
Wykonawcą inwestycji jest firma Strabag. Umowa o wartości prawie 442 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty jej zawarcia. W dziesięć miesięcy po zawarciu umowy wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID. Po uzyskaniu decyzji, do czasu realizacji robót nie wlicza się przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest na II kwartał 2025 r.W ramach kontraktu wykonawca przygotuje projekt budowlany, uzyska niezbędne decyzje, a następnie wybuduje drogę.

 

Przebieg obwodnicy

Nowa trasa o łącznej długości 19,8 km będzie omijać Pułtusk od zachodu. Wybudowany zostanie węzeł drogowy na rozwidleniu DK61 i DK57 wraz z korektą przebiegu DK57 na odcinku ok. 3 km (budowa obwodnicy m. Kleszewo i m. Przemiarowo). Obwodnica na całej długości będzie posiadała parametry drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Wybudowane zostaną obiekty inżynierskie, chodniki, drogi do obsługi terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Cel realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Pułtuska jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 57 i 61. Planowana jest rozbudowa całego przebiegu drogi krajowej nr 61 biegnącej z Warszawy do rozwidlenia z drogą krajową nr 57.

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Pułtusku. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Drogi krajowe nr 57 i 61 stanowią popularne trasy dojazdu mieszkańców stolicy i woj. mazowieckiego na Warmię i Mazury.

Dzięki realizacji inwestycji ruch zostanie wyprowadzony także z sąsiednich miejscowości: Kacice, Kleszewo, Przemiarowo. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje już dokumentację siedmiu kolejnych obwodnic, w tym obwodnicy Ostrołęki i Ciechanowa, których realizacja jest przewidziana na 2028 i 2029 rok.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *