pultuszczak
Co ma znaczyć SKARGA?

2019-10-03 11:09:20

Z Anną Majewską, nowo powołanym dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku rozmawia Ewa Dąbek

Proszę krótko przedstawić się naszym czytelnikom, powiedzieć kilka słów o sobie i dotychczasowej karierze zawodowej.

Nazywam się Anna Majewska. Jestem nauczycielem dyplomowanym języka angielskiego. Swoją pracę zawodową rozpoczęłam w 1999 roku, w szkole podstawowej w Pniewie-Czeruchach. W 2002 roku zamieszkałam w Pułtusku i podjęłam pracę w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pułtusku. Od września 2018 roku uczyłam języka angielskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego również w Pułtusku (było to zastępstwo za nieobecnego nauczyciela). Ponadto pracowałam także w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie jako konsultant do spraw edukacji językowej i języka angielskiego.

Moja aktywność zawodowa nie ograniczała się jedynie do tzw. pracy przy tablicy. Jestem też: egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie egzaminu z języka angielskiego w gimnazjum, egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie egzaminu ósmoklasisty  z zakresu języka angielskiego i egzaminu eksternistycznego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych, egzaminatorem międzynarodowych egzaminów TELC English A1-A2 – TELC English A1 Junior, ekspertem przedmiotowym z języka angielskiego, doradcą zawodowym w projekcie Mazowieckiej Akademii Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania.

Mnóstwo obowiązków i zawodowych wyzwań. Skąd więc pomysł na kolejne, by startować w konkursie na dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi?

31 sierpnia 2019 roku wygasała moja umowa o pracę w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, gdzie pracowałam na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela. 1 września obchodziłam swoje zawodowe rocznice: 20 lat pracy jako nauczyciel i wychowawca w szkole i 10 lat pracy jako konsultant do spraw edukacji językowej i języka angielskiego w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie. Przyszedł  czas na nowe doświadczenia, wyzwania i  kolejny rozwój…

Jak oceniała Pani swoje szanse w konkursie, czy wygrana była dla Pani zaskoczeniem?

Każde przystąpienie do konkursu wiąże się z wygraną bądź też z przegraną. Ilu kandydatów tyle szans. Okazało się, że moja wizja i pomysł na szkołę przekonały komisję konkursową, która postanowiła obdarzyć mnie kredytem zaufania, dając szansę na realizację przedstawionej koncepcji rozwoju szkoły.

Objęła Pani stery szkoły w trudnym czasie. Protesty nauczycieli i tzw. podwójny rocznik. Ilu uczniów przyjęliście w tym roku szkolnym, czy udało się zorganizować zajęcia tak, by nie kończyły się zbyt późno?

Czas jest wyjątkowy, to prawda. Do klas pierwszych przyjętych zostało ponad 240 uczniów, co oznacza, że w szkole jest już ich ponad 500. Dzięki funduszom z Organu Prowadzącego – Starostwa Powiatowego w Pułtusku – udało się przekształcić i wyposażyć dwa pomieszczenia na trzy dodatkowe pracowanie, dlatego też zajęcia trwają maksymalnie do godz. 15.40.

A co z kadrą nauczycielską, nie ma braków?

Szkoła z dniem 1 września była gotowa do pracy. Nie ma braków kadrowych w radzie pedagogicznej.

Czy będzie zmiana na stanowisku wicedyrektora szkoły?

Konkurs był na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku, w związku tym zmiana nastąpiła jedynie na tym stanowisku. Wicedyrektorem nadal pozostaje pani Beata Czerniakowska-Koc.

Czego Pani życzyć na ten i kolejne lata dyrektorowania w LO im. Piotra Skargi? 

Angielski pisarz, James Allen powiedział, że “Zwycięstwa nigdy nie odnosi się samemu. Trzeba stworzyć grupę ludzi, którzy w myśl wspólnej wizji odniosą swój osobisty sukces.” Dlatego też, bardzo chciałabym zbudować  właśnie TAKI zespół oraz zadbać o owocną współpracę z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły i współpracującymi z nią.

A czego mi życzyć…? Aby w przyszłości SKARGA znaczył dla ucznia, absolwenta, nauczyciela, rodzica, środowiska:

Szacunek

Kreatywność

Aspiracja

Rozwój

Godność

Autorytet.

Oby się więc spełniło!

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *