pultuszczak
BEZPIECZNA RODZINA W PUŁTUSKU

2023-06-28 6:05:18

22 czerwca, przy fontannie, odbyła się konferencja prasowa z udziałem parlamentarzystów Nowej Lewicy: Katarzyny Ueberhan – posłanki, filozofki, działaczki społecznej, Marka Rutki – posła, dziennikarza, Pawła Krutula – posła, przedsiębiorcy i Pauliny Piechny -Więckiewicz – wiceprzewodniczącej krajowego SLD
Towarzyszył im Andrzej Gurgielewicz, szef powiatowych struktur lewicowych oraz sympatycy Lewicy. Goście przybyli prosto z Makowa Mazowieckiego, tak zakończywszy wielomiesięczną trasę po Mazowszu i Polsce.

Jako pierwsza wypowiedziała się Katarzyna Ueberhan, która to swój czas poświęciła sprawom programu BEZPIECZNA RODZINA, a w szczególności pakietowi BEZPIECZNA POLKA. – Nie ma BEZPIECZNEJ RODZINY bez BEZPIECZNEJ POLSKI. A Polki w Polsce nie czują się bezpieczne – zaznaczyła posłanka. – A co zawiera ów dziesięciopunktowy program? Całkowitą refundację metody in vitro, wysokie standardy opieki okołoporodowej, bezpłatne badania prenatalne, bezpłatną antykoncepcję, też awaryjną, urlop menstruacyjny i bezpłatne środki higieny menstruacyjnej, w szkołach, w instytucjach, walkę z przemocą kobiet, też przemocą ekonomiczną (nierówne wynagradzania kobiet i mężczyzn w pracach na tych samych stanowiskach), sprawę ściągalności alimentów, zniesienia karalności za aborcję, legalną aborcją bez kompromisu, świecką ochronę zdrowia, skończenie z klauzulą sumienia.

Poseł Marek Rutka mówił o RENCIE WDOWIEJ. – Ważną cechą tego projektu jest możliwość wyboru, z której emerytury się korzysta po śmierci współmałżonka. A jest taka sytuacja demograficzna, wynikająca w dużej mierze, ze źle funkcjonującego systemu ochrony zdrowia, że aż ¾ mężczyzn nigdy swojej emerytury pierwszej nie odbierze. Dlaczego? Nie dożyje wieku emerytalnego i tej emerytury. Niestety, nie wydaje się dostatecznie wiele środków na profilaktykę i badania okresowe. W naszym programie LEWICOWYM w zakresie ochrony zdrowia nadrabiamy te kilkudziesięcioletnie zapóźnienia, stąd polityka zdrowotna w dużej mierze skierowana jest na seniorów i osoby w wieku okołoemerytalnym.

Poseł woj. podlaskiego, Paweł Krutul, skupił się na obronności kraju, ważnej sprawie, szczególnie obecnie, kiedy to Polska stała się krajem przyfrontowym. – Obronność jest bardzo ważna, idą na nią rekordowe kwoty; w tym roku budżet MON będzie wynosił prawie 100 miliardów złotych – podał poseł Krutul, który wiele zastrzeżeń zgłosił pod adresem ministra Błaszczaka.

Pułtuską konferencję prasową zakończyła Paulina Piechna – Więckiewicz.

– W ubiegłą niedzielę został zaprezentowany RAPORT O STANIE PAŃSTWA, na 107 stronach KOALICYJNY KLUB PARLAMENTARNY LEWICY podsumował 8 lat nieudolnych rządów PiS, ale na tych licznych stronach mieszczą się jeszcze wyniki prac LEWICY, NOWEJ LEWICY, PARTII RAZEM – są tu rekomendacje dotyczące każdej dziedziny życia społecznego, publicznego, gospodarczego w naszym kraju. W RAPORCIE miałam szansę wspomnieć o tym, co dzieje się z polskimi dziećmi, z młodzieżą, mamy kryzys, zapaść w psychiatrii dziecięcej, dzieci popełniają samobójstwa… Organizujemy okrągłe stoły, lokalne wokół zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, odbyły się już takie poza Warszawą, w Radomiu, w Płocku, w Poznaniu, w Gdyni. Chodzi nam też o to, żeby osoby już w wieku 15 lat mogły zgłaszać się po opiekę psychologiczną bez zgody opiekunów.

Wieczorem parlamentarzyści, w rozszerzonym gronie, spotkali się z pułtuszczanami w sali b. Akademii Humanistycznej.

LEWICY RAPORT O STANIE PAŃSTWA
27 autorów i autorek, pod redakcją Dariusza Standerskiego, sporządziło RAPORT O STANIE PAŃSTWA, a w nim 20 rozdziałów opisujących stan Polski od „Pracy i polityki społecznej” przez „Prawa człowieka” i „Kulturę” aż do „Spraw zagranicznych” i „Sportu”.
We Wstępie czytamy: „ Raport o stanie państwa” to nie tylko rzeczowa ocena 8 lat rządów PiS w Polsce. To także rekomendacje, które znajda swoje rozwinięcie w codziennej pracy Lewicy. Klub Parlamentarny Lewicy złożył w obecnej kadencji już ponad 200projektów ustaw, w większości dotyczących gospodarki, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości. To dobry materiał analityczny dla odpowiedzialnego rządu”.
Po każdym z rozdziałów następują REKOMENDACJE. Spójrzmy, przykładowo, na formę RAPORTU na podstawie rozdziału PRAWA CZŁOWIEKA autorstwa dra Krzysztofa Śmiszka i Moniki Falej. Ów rozdział składa się z podrozdziałów: Wyrok na kobiety, Dyskryminacja osób starszych, Piekło osób LGBT+, Wolność słowa i prasy, Wolność zgromadzeń, a kończy REKOMEDACJAMI, w których, między innymi czytamy: Rząd musi wprowadzić mechanizmy skutecznego zwalczania wszelkich form przemocy i dyskryminacji wobec osób starszych, osób LGBT+, przywrócić podstawowe prawa reprodukcyjne kobiet (w tym legalną aborcję do 12 tygodnia), dostęp do antykoncepcji oraz zapewnić rzetelną edukację seksualną młodzieży. Należy uchwalić ustawę o związkach partnerskich i równości małżeńskiej, ustawę nowelizującą przepisy karne w zakresie zakazu mowy nienawiści z takich powodów jak orientacja seksualna, tożsamość płciowa, płeć, wiek, niepełnosprawność.
GMD

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *