pultuszczak

Facebook

Będzie farma w Sokołowie Parcelach

2021-11-26 11:19:22

Wójt wydał właśnie decyzję środowiskową

Wójt gminy Obryte informuje o wydaniu decyzji środowiskowej w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w miejscowości Sokołowo Parcele. Decyzja została wydana na wniosek z dnia 5 sierpnia 2021, złożony przez zakład Inżynierii Środowiska AGREN Leszka Długołęckiego z Komorowa. W Sokołowie Parcelach powstanie farma fotowoltaiczna o maksymalnej mocy przyłączeniowej 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą i urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej.

W dokumencie tym zaznacza szereg warunków zmierzających do jak najbardziej ograniczonej ingerencji w środowisko przyrodnicze. Dotyczą one między innymi wcześniejszych oględzin terenu pod katem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk. Prace związane z wycinką drzew i krzewów oraz prace ziemne mają być prowadzone poza okresem lęgowym ptaków i okresem godowym płazów, tj. od 15 września do końca lutego,  w innym terminie pod nadzorem przyrodniczym. W trakcie robót należy dbać o zwierzęta dzikie, tak by mogły opuścić teren budowy, zabezpieczyć wykopy itp. Koszenie trawy między panelami ma się odbywać  po 1 sierpnia. Teren należy ogrodzić siarką, pozostawiając przestrzeń minimum 10 cm od ziemi. Teren inwestycji należy obsiać roślinnością niską, rodzimą, kwitnącą w rożnych etapach sezonu wegetacyjnego.

Linie energetyczne należy prowadzić pod ziemią, a na panelach zastosować powłoki antyrefleksyjne.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…