pultuszczak
Będą kosić rzadziej

2023-06-14 12:20:26

Urząd Miejski informuje, że z powodu zagrożenia suszą czasowo wstrzymuje się koszenia terenów zieleni za wyjątkiem tych, które wyposażone są w automatyczny system nawadniania, tj. trawnik przy fontannie miejskiej oraz na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ponadto z uwagi na warunki bezpieczeństwa uczestników ruchu, ograniczeniem tym nie zostaną objęte obszary w pobliżu pasów drogowych.

Zmniejszenie częstotliwości koszenia traw wpłynie na obniżenie temperatury powietrza, utrzymywanie wilgoci w glebie oraz zapobieganie erozji ziemi, a także spowolnienie odpływu wód opadowych.

Dotychczas koszenie trawników, w zależności od charakteru użytkowania terenu odbywało się 2 i 1 razy w miesiącu. Takie działanie uwarunkowane było względami estetycznymi oraz ograniczaniem rozsiewania się ekspansywnych chwastów, które szybko dominują na obszarze pokrytym trawą.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *