pultuszczak

Facebook
Aż cztery miejsca w Pułtusku

2021-12-08 9:47:44

Zobacz co planują i jak będą wyglądać kolejne zakątki naszego miasta. Gmina właśnie ogłosiła przetarg na ich zagospodarowanie zgodnie z wcześniej opracowanymi wizjami, które pułtuszczanom w ogromnej większości się podobają. Nowe oblicze zyska pułtuski amfiteatr, kolejny odcinek pasażu Klenczona, park przy Solnej i skwer Piłsudskiego

Zadanie I obejmuje zagospodarowanie terenu amfiteatru przy ul. Baltazara w Pułtusku poprzez nasadzenie zieleni,wykonanie niezbędnych prac rozbiórkowych, wykonanie i montaż drewnianej gloriety jako elementu małej architektury dla roślin pnących, montaż małej architektury (ławki,kosze), wykonanie komunikacji w postaci ścieżek z nawierzchnią przepuszczalną utwardzaną żywicą. Projektowana powierzchnia biologicznie czynna 6.923 m2 w tym część amfiteatru przerośnięta zielenią – 139 m2. Teren objęty pracami położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej.

Zadanie II to zagospodarowanie terenu pasażu Klenczona w Pułtusku (część od ul. 3-go Maja do schodów w kierunku ul. Żwirki i Wigury) poprzez nasadzenie zieleni, montaż instrumentów plenerowych w celu stworzenia ogrodu muzycznego, oświetlenie – 1 szt., wykonanie mat gumowych przerośniętych trawą wokół instrumentów muzycznych,montaż elementów małej architektury (ławki, kosze). Projektowana powierzchnia biologicznie czynna ogrodu muzycznego 652 m2.Projektowana powierzchnia utwardzona matą gumową przerośniętą trawą wokół plenerowych instrumentów – 120 m2. Teren objęty pracami położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej.

Zadanie III obejmuje zagospodarowanie przystani miejskiej i terenu przy ul. Solnej w Pułtusku poprzez nasadzenie zieleni, wykonanie ciągów komunikacyjnych, wykonanie oświetlenia terenu, elementy małej architektury (ławki, kosze, pergola jako element wsporczy dla roślin pnących). Projektowana powierzchnia biologicznie czynna 8.853 m2, w tym powierzchnia utwardzona matą gumową przerośniętą trawą – 251 m2. Teren objęty pracami położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej

Zadanie IV to zagospodarowanie terenu skweru im. Józefa Piłsudskiego poprzez nasadzenie zieleni wraz z system nawadniania, wykonanie ciągów komunikacyjnych, wykonanie oświetlenia terenu, wykonanie placu zabaw i pozostałych elementów małej architektury (pergole, ławki, kosze). Projektowana powierzchnia biologicznie czynna 2.605 m2, w tym powierzchnia utwardzona matą gumową przerośniętą trawą – 361 m2

Zgodnie z ustaleniami, gmina Pułtusk zamierza przeznaczyć na wymienione przedsięwzięcia łącznie 3 600 000 zł brutto. I tak: na część I -— 650 000 zł, część II — 450 000 zł, część III —

1 300 000 zł, część IV — 1 200 000 zł.

12 listopada nastąpiło otwarcie ofert od wykonawców zainteresowanych wykonaniem tych inwestycji. Zgłosiły się trzy firmy: SORTED z Piaseczna, Bajer-Ogrody Katarzyna Bajer-Kieszak z Orzyca oraz Konsorcjum Pułtuskie: Centrum Ogrodów Grzegorz Czernik,  Zakład Usług Elektrycznych KALBUD S.C. Piotr Kalinowski, Paweł Kalinowski, Jarosław Kalinowski,  UNI -BUD Tomasz Paradowski. Firmy tworzące konsorcjum są z terenu naszego powiatu. Ofertę mieszczącą się w kwocie proponowanej przez gminę złożyła firma z Orzyca, natomiast dwie pozostałe wyceniły prace na kwoty większe niż 3 600 000 zł.

O dalszych etapach realizacji przedsięwzięć upiększających nasze miasto, dzięki którym wzbogaci się lista miejsc zadbanych, cieszących oko, pozwalających nam dorosłym wypocząć, a dzieciom aktywnie spędzić czas, będziemy informować na bieżąco.

Tak ma wyglądać pułtuski amfiteatr

Wizualizacja pasażu Klenczona, gdzie ma być zainstalowany ogród muzyczny

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *