pultuszczak

Facebook
Atak hakerski na system Urzędu Marszałkowskiego

2022-12-22 8:57:19

Starostwo Powiatowe ostrzega przed możliwym wyciekiem danych mieszkańców naszego powiatu

Starostwo Powiatowe w Pułtusku, jako Partner w infrastrukturze Węzła Regionalnego, wykorzystujący system dostarczany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego publikuje poniższy komunikat:

Starostwo Powiatowe w Pułtusku, mając na względnie wymogi zawarte w art. 34 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje o naruszeniu ochrony danych osobowych, w związku z identyfikacją zdarzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, polegającego na ataku złośliwego oprogramowania szyfrującego pliki, znajdujące się w infrastrukturze Węzła Regionalnego.

Zdarzenie to doprowadziło do utraty dostępności danych osobowych, których administratorem jest Województwo Mazowieckie oraz partnerzy projektów w tym również Starostwo Powiatowe w Pułtusku. Obecnie nie potwierdzono wycieku Państwa danych osobowych ani nie odnotowano ich ujawnienia przez osoby nieuprawnione.

Konsekwencje naruszenia

Zdarzenie skutkuje przede wszystkim brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez Partnerów w tym również przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku w infrastrukturze Węzła Regionalnego.

Chociaż dotychczasowe czynności nie potwierdziły, by Państwa dane zostały wykorzystane w sposób nieuprawniony, jesteśmy zobowiązani do poinformowania Państwa o możliwych konsekwencjach naruszenia ochrony danych osobowych, takich jak: próby uzyskania na Państwa szkodę pożyczek w instytucjach pozabankowych, bez konieczności okazywania dokumentu tożsamości; wykorzystanie Państwa danych osobowych do próby wyłudzenia ubezpieczenia; próby wyłudzenia od Pani/a dodatkowych danych osobowych poprzez podszywanie się pod inną osobę lub instytucję; wykorzystanie Państwa danych do uwierzytelnienia (weryfikacji tożsamości), wykorzystanie Państwa danych osobowych do skorzystania z Państwa praw obywatelskich, np. do oddania głosu w głosowaniu nad środkami budżetu obywatelskiego; próby ukrycia swojej tożsamości.

Co mogą Państwo zrobić, żeby zminimalizować negatywne skutki naruszenia?

Zalecamy, aby zachowali Państwo ostrożność w sytuacji odbierania połączeń telefonicznych od nieznanych numerów telefonów; w usługach, gdzie nr PESEL jest hasłem dostępowym, rozważyli zastosowanie uwierzytelnienia dwuskładnikowego.

Mogą Państwo skorzystać z możliwości założenia konta w Biurze Informacji Kredytowej S.A. celem monitorowania prób zaciągnięcia zobowiązań finansowych z wykorzystaniem Państwa danych. Obecnie na rynku dostępne są również inne usługi umożliwiające podobny monitoring, należą do nich m.in. system Bezpieczny PeselChroń Pesel.

Jeżeli dowiedzą się Państwo o upublicznieniu lub wykorzystaniu Państwa danych przez osobę nieuprawnioną, prosimy o natychmiastowe zawiadomienie policji oraz o przekazanie tej informacji do inspektora ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku – Joanny Trusińskiej adres e-mail: iod@powiatpultuski.pl

Środki zastosowane/proponowane przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych (w tym środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków)

Urząd podjął działania mające na celu ochronę przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami naruszenia tj.: zgłoszono incydent do Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego CSIRT NASK, zgłoszono naruszenie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualnie trwają prace zmierzające do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemów w możliwie najkrótszym czasie.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jako partnerowi projektu przekazał nam propozycję działań, mających na celu zapobiegnięcie eskalacji incydentu.

Informacje dostępne są również pod adresem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/publiczny-komunikat-o-mozliwym-naruszeniu-ochrony-danych-osobowych.html

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *