pultuszczak

Facebook
Agregat dla Złoczowa

2023-02-15 4:20:37

Radni miejscy byli jednomyślni, że tej pomocy trzeba udzielić

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pułtusku podjęto decyzję o udzieleniu pomocy rzeczowej ukraińskiemu miastu Złoczów w obwodzie lwowskim. Ukraiński samorząd zwrócił się do naszych władz z prośbą o sfinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego. Radni jednogłośnie uznali, że taka pomoc jest niezbędna. Agregat kosztował około 20 tysięcy złotych.Przy tej okazji radny Adam Prewęcki zaproponował, by Pułtusk nawiązał z tym miastem stosunki partnerskie, na zasadzie miast zaprzyjaźnionych. I choć burmistrz przypomniał, że o podjęciu takiej współpracy musi zadecydować Rada, to przecież wojna nie jest czasem na formalne zawieranie porozumień o wzajemnej przyjaźni. Teraz trzeba szybko i rzeczowo pomagać, reagować na najpilniejsze potrzeby objętych działaniami wojennymi i niszczonych przez rosyjskiego najeźdźcę terenów.

Rada Miejska, uwzględniając stanowisko burmistrza, jednogłośnie przychyliła się do wniosku i podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę. Cena agregatu to około 20 tysięcy złotych.

ED, zdjęcie gmina Pułtusk

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *