pultuszczak
220 tysięcy na rozbudowę skateparku

2023-08-23 3:20:55

Gmina Pułtusk ogłosiła przetarg na wykonanie minirampy na terenie stadionu miejskiego.

Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę skateparku w Pułtusku w formule “zaprojektuj i wybuduj”. Ma ona polegać na wykonaniu minirampy z elementem spine (wymiary rampy DxSxH — 13,32×3,66×0,95 m) na nawierzchni z kostki brukowej. Skatepark zajmie powierzchnię około 136 m2. W celu realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się wykonanie następujących prac: prace projektowe, przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej niefazowanej, wykonanie elementu jezdnego, wykonanie konstrukcji, wykonanie i montaż barierek ochronnych z pionowymi poprzeczkami oraz poręczy, uporządkowanie placu budowy i terenu przyległego.Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 220.000 zł.

16 sierpnia dokonano otwarcia ofert na realizację tego przedsięwzięcia. Wpłynęły 3 oferty:

Przemysław Kępiński Roll4all z Gdańska – kwota 253.061,69 zł,

SK8YARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Krakowa – kwota  366.540,00 zł,

PT s.c. M. Ignaciuk, T. Dąbrowski z Gdyni – kwota 272.691,00 zł.

Zgodnie z procedurą przetargową, zgłoszone oferty będą teraz poddane analizie formalnej i dopiero potem nastąpi wybór tej najkorzystniejszej lub ponowne ogłoszenie zamówienia. Dodajmy, że termin realizacji rozbudowy skateparku wyznaczono na 30.11.2023 roku.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *