pultuszczak

Facebook
15,5 miliona na odbudowę budynku koszarowego

2023-02-24 3:32:46

Budynek dawnych koszar przy alei Tysiąclecia 2A w ciągu najbliższych dwóch lat zostanie przebudowany i zmieni swoje przeznaczenie

Gmina Pułtusk podjęła się zadania uzyskania wielomilionowych środków na wybudowanie w tym obiekcie 63 lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu, tzw. mieszkań komunalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Mieszkania przewidziane są w szczególności dla osób/rodzin, które nie mają zdolności kredytowej, ale mają zdolność czynszową.

Prace nad przygotowaniem dokumentów rozpoczęły się w ubiegłym roku. Wymagało to sumiennego zaangażowania zarówno ze strony Gminy Pułtusk, jak i Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze Sp. z o.o.

Złożenie przez Gminę Pułtusk wniosku zakończyło się sukcesem w postaci wsparcia pułtuskiej inicjatywy kwotą 15.500.000 złotych z Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego.

Dofinansowanie zostało przyznane na realizację zadania pn. „Odbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku koszarowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy przy alei Tysiąclecia 2A”.

Nie jest to jedyne wsparcie, ponieważ Gmina Pułtusk, w ramach przedmiotowego zadania, stara się również o pozyskanie środków z Krajowego Zasobu Nieruchomości, dlatego złożyła wniosek o przeznaczenie na ten cel kwoty 2.000.000 złotych.

Gmina chcąc wesprzeć zadanie, dołoży również swoją „cegiełkę” – przeznaczy środki własne, które zostały zabezpieczone w budżecie w kwocie 2.000.000 złotych. Zadaniem samorządu jest m.in. tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców o niskich dochodach.

Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę ok. 20.000.000 złotych.

W ramach ww. zadania inwestycyjnego powstanie: 9 lokali M2, 38 lokali M3, 14 lokali M4 i 2 lokale M5. Wszystkie lokale otrzymają niezbędne wyposażenie kuchenne i łazienkowe.

Łączna powierzchnia użytkowa części mieszkalnej budynku wyniesie 2811,44 m².

Dodatkowo zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu wokół budynku tj. budowę drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi, budowę chodników oraz nasadzenie zieleni.

Ponadto Gmina będzie dysponowała powierzchnią 440 m² z przeznaczeniem na lokale użytkowe.

Zwieńczeniem sukcesu jest podpisanie w dniu 23 lutego umowy o udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego.

W chwili otrzymania środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, Gmina przekaże je aportem do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze, co pozwoli Spółce na rozpoczęcie inwestycji.
źródło:pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *