pultuszczak
15 wykroczeń kierujących

2023-08-10 12:13:33

W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego pułtuskiej jednostki 8 sierpnia prowadzili na terenie powiatu pułtuskiego wzmożone działania prewencyjno – kontrolne pn. “Piesi i rowerzyści”.

Policjanci od wczesnych godzin porannych  kontrolowali ścieżki rowerowe i przejścia dla pieszych oraz rejony skrzyżowań. Mundurowi reagowali na niewłaściwe zachowania kierujących samochodami w stosunku do pieszych i rowerzystów, a także sprawdzali czy miłośnicy jednośladów stosują się do obowiązujących przepisów i czy swoim zachowaniem nie stwarzają zagrożenia dla innych uczestników ruchu.
Podczas działań policjanci przypominali rowerzystom o prawidłowym wyposażeniu jednośladu, właściwym stanie technicznym oraz zachęcali wszystkich uczestników ruchu drogowego do noszenia elementów odblaskowych nie tylko poza obszarem zabudowanym.

Policjanci z pułtuskiej drogówki ujawnili 15 wykroczeń popełnionych przez kierujących, m.in. nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu oraz przekraczanie prędkości w rejonie przejścia dla pieszych.

Przypominamy! Prowadzone działania mają wpłynąć na poprawę relacji pomiędzy pieszymi, rowerzystami i kierującymi pojazdami, na wzajemną tolerancje i szacunek na drodze, a co za tym idzie na poprawę bezpieczeństwa w naszym powiecie.

Kierowcy pamiętajcie, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, jesteście zobowiązani :

  • zachować szczególną ostrożność,

  • zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Jednak każdy pieszy powinien mieć świadomość, że fakt korzystania z wyznaczonego przejścia nie upoważnia do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Powinien też pamiętać, aby przestrzegać zakazu korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas przechodzenia przez jezdnię.

Autor: asp. Anna Kowalczyk

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *