pultuszczak

Facebook
139 Miast w Polsce traci – Pułtusk także

2023-01-12 3:20:55
Wiemy nie od dziś, że najchętniej czytane na naszych łamach są treści o miejskiej i powiatowej codzienności, dobrych i złych zdarzeniach. Często to artykuły o ludziach z sąsiedztwa, o szkolnych czy sportowych sukcesach, o dziurze w jezdni i oddanej nowej drodze. Staramy się być wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego dla miasta i powiatu, pokazywać i komentować – najczęściej przekazując komentarze i opinie naszych Czytelników. Jednak od czasu do czasu konieczne jest pokazywanie pozycji naszego miasta na tle całej Polski, bez względu na to, czy w takim zestawieniu wypadniemy pięknie – czy raczej blado… I tak właśnie zapowiada się ten artykuł – pełen obaw i pytań do naszych włodarzy
Aby zagwarantować Czytelnikom informacje sprawdzone, prawdziwe i rzetelne, coraz częściej zwracamy się do organów centralnych. Pod koniec minionego roku poprosiliśmy o szereg wyjaśnień Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. We wrześniu `22 ministerstwo opracowało i opublikowało Roczny Raport Regionalny. Wyniki dotyczą roku 2021, jednak mamy w tym dokumencie jaskrawy obraz aktualnej sytuacji regionu i naszego miasta.Od kilku lat mamy w Polsce tak zwany “ujemny przyrost naturalny” co oznacza, że więcej nas umiera niż się rodzi. Najbardziej dramatycznym rokiem był 2021: liczba zgonów znacząco przekroczyła pół miliona, to najwięcej od czasów II wojny światowej. Także liczba urodzeń była najniższa od dziesięcioleci. W 2021 r. ubyło blisko 200 tys. Polaków. Zarejestrowano 331 tys. urodzeń, zmarło ok. 519 tys. osób. Polska się starzeje: rodzi się coraz mniej dzieci, co piąty Polak ma więcej niż 60 lat. Do tego obserwowane jest powolne wyludnianie miast. Jak wynika z raportu ministerstwa, nasz Pułtusk jest jednym ze 139 polskich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Jednym z głównych czynników takiego stanu rzeczy jest właśnie starzenie się społeczeństwa. Jesteśmy w grupie miast, w których liczba osób mających powyżej 65 lat zaczyna zbliżać się do 20%. Jednak największe zaniepokojenie, płynące z ministerialnego raportu wynika ze wskaźników bezrobocia. Otóż okazuje się, że Pułtusk niechlubnie wyróżnia się nawet w grupie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Tu zacytuję wprost fragment raportu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej:

Największa liczba bezrobotnych zarejestrowanych na 100 osób w wieku produkcyjnym w miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze w 2020 r. występowała w Pułtusku (10,3 osób), następnie w Radomiu (9,3), Skarżysku-Kamiennej (9,2), Hrubieszowie (8,9) i Przemyślu (8,8). Najmniejszą liczbę bezrobotnych notowano w Gnieźnie (2,4), Żarach i Bielawie (po 2,5), Zgorzelcu (2,8) i Żaganiu (2,9).

Wzrost bezrobocia w naszym mieście i powiecie  pogłębia się od lat, pisaliśmy już o tym kilkukrotnie. Najwyraźniej zaczynamy w tej chwili bić rekordy ogólnopolskie w tej kategorii.

W tym miejscu wypada zwrócić się wprost do naszych radnych – ze szczególnym naciskiem na radnych Rady Powiatu. Dla porządku przypominamy fragment ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526.): zakres działania i zadania powiatu

art. 4. 1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie/…/ ust. 17

przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Szanowny Panie Przewodniczący Rady Powiatu, Szanowni Radni Powiatowi, jak oceniacie swoje działania w kwestii bezrobocia w naszym powiecie? Co robicie, co zrobiliście i co planujecie robić, aby odwrócić tę dramatyczną tendencję? Co robicie, aby bezrobocie zmniejszyć? Musimy dodać w tym miejscu istotne zastrzeżenie: nie pytamy o tworzenie nowych miejsc pracy w miejskich i powiatowych urzędach i jednostkach budżetowych. Pytamy o wszystkie działania Rady, które mają “aktywizować lokalny rynek pracy” – pytamy o wasze starania i wdrażane pomysły, aby przyciągać do pułtuskiego powiatu inwestorów, nowych pracodawców. Jak staracie się zapobiegać likwidacjom małych i średnich firm? A taką właśnie tendencję obserwujemy od miesięcy i lat. Przewodniczący Rady Powiatu w ostatnim piśmie, jakie skierował do naszej redakcji (były to wyjaśnienia dotyczące katastrofalnego stanu opieki psychiatrycznej w powiecie – wrócimy wkrótce do sprawy) zapewniał, ze Tygodnik Pułtuski jest przez Starostwo Powiatowe prenumerowany i czytany – wierzymy zatem, że w krótkim czasie będziemy mogli przekazać naszym Czytelnikom wyjaśnienia radnych odnośnie działań zmierzających do odwrócenia smutnej statystyki narastającego bezrobocia.

ZCZ

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *