pultuszczak
10 milionów dla Pułtuska

2023-10-12 10:20:06

W ramach 8. edycji Rządowego Programu Polski Ład Gmina Pułtusk pozyskała dofinansowanie w wysokości 10 mln zł, na ważne inwestycje związane z kontynuacją rozbudowy infrastruktury drogowej oraz infrastruktury kanalizacyjnej.

11 października, w Sali Koncertowej Domu Polonii w Pułtusku, zostały oficjalnie przekazane wstępne promesy z rąk ministra Henryka Kowalczyka na ręce burmistrza miasta Pułtusk Wojciecha Gregorczyka, na dofinansowanie inwestycji.

Na zadanie pn. “Kompleksowa poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pułtusk – etap III”, przyznano dofinansowanie w wysokości 8 mln zł (95% planowanej wartości inwestycji).

Inwestycja polega na kompleksowej budowie, rozbudowie i przebudowie odcinków dróg i ulic pomiędzy drogą powiatową – ul. Adama Mickiewicza, a drogą wojewódzką nr 618  – al. Wojska Polskiego wraz z odcinkami ulic przyległych.

Budowane drogi będą stanowiły nowe drogi gminne, które rozwiążą problemy komunikacyjne  w obrębie osiedla Pana Tadeusza.

Na drugą inwestycję pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej
i odcinku ul. Mickiewicza w Pułtusku”
, przyznano dofinansowanie w wysokości 2 mln zł (95% planowanej wartości inwestycji).

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej będzie miała pozytywny wpływ w obszarze środowiskowym. Ograniczy proces przedostawania się do wody i gleby niebezpiecznych substancji, które zagrażają życiu i zdrowiu ludności, jak również przyczyni się do utrzymania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji, które zagrażają ekosystemom wodnym.
źródło: pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *