pultuszczak

Facebook

Zrobią dwie drogi i most

2022-09-09 12:48:29

7 września, w Starostwie Powiatowym w Pułtusku, podpisane zostały dwie umowy na zadania związane z przebudową dróg powiatowych oraz budową mostu.

Pierwsza inwestycja – przebudowa drogi powiatowej na odcinku
Strzegocin – Begno – Szyszki 
będzie polegała na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni, wraz z poszerzeniami na łukach, odtworzeniu istniejących rowów drogowych ziemnych do odwodnienia drogi, wykonaniu poboczy gruntowych z mieszanki kruszyw, przystanków autobusowych  wyznaczonych na jezdni wyposażonych w perony utwardzone z betonowej kostki brukowej, wykonaniu chodnika z kostki betonowej przy jezdni, budowę zjazdów utwardzonych betonem asfaltowym lub kruszywem w  granicach pasa drogowego na całym odcinku drogi objętej przebudową, przebudowę zjazdów w drogi wewnętrzne, wykonanie stałej organizacji ruchu w tym oznakowania pionowego i poziomego oraz wykonanie systemu odwodnienia drogi.
Koszt robót budowlanych w ramach zadania: 12 299 999,99 zł 
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład
– Program Inwestycji Strategicznych: 9 500 000,00 zł 

Druga inwestycja – budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka.
Docelowe parametry drogi: szerokości jezdni 6 m, obustronne pobocza o szerokości
1 m. Na moście zostaną wykonane obustronne chodniki.
Koszt robót budowlanych w ramach zadania: 2 828 282,82 zł 
Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Infrastruktury
z rezerwy subwencji ogólnej: 905 000,00 zł.
źródło:powiat pułtuski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…