pultuszczak

Facebook

Zostawiliśmy potomnym

2019-01-02 9:23:52

W sylwestrowe przedpołudnie, tuż przy Dębie Pamięci i pomniku Wincentego Witosa, przed budynkiem starostwa (dawną bursą) przy ul. 3 Maja, zakopaliśmy Kapsułę Niepodległości. Chcemy, by otwarto ją najwcześniej za 50 lat, czyli w roku 2068. W środku znalazło się jubileuszowe wydanie Tygodnika Pułtuskiego, list do przyszłych pokoleń, który prezentujemy poniżej, karta pamięci ze zdjęciami z uroczystości i przedmioty dostarczone nam nie tylko przez przedstawicieli samorządów, lokalnych organizacji, ale również mieszkańców. To pamiątki teraźniejszości pozostawione dla przyszłych pokoleń. Dziękujemy partnerowi przedsięwzięcia – samorządowi Powiatu Pułtuskiego na czele ze starostą Janem Zalewskim, burmistrzowi Pułtuska, wójtom gmin Winnica, Świercze i Gzy. Dziękujemy lokalnym przedsiębiorcom i wszystkim którzy przyczynili się do zrealizowania tego przedsięwzięcia oraz uczestniczyli w uroczystości zakopania kapsuły. Więcej na ten temat w najbliższym wydaniu Tygodnika

Szanowni Mieszkańcy ZIEMI PUŁTUSKIEJ
Kiedy będziecie czytać ten list, będzie rok 2068. Mocno wierzymy, że Kapsułę Niepodległości otworzyli z Wami niektórzy spośród nas, którzy byli przy zakopywaniu tego pamiątkowego pojemnika, 31 grudnia 2018 r.
Uczyniliśmy to w roku ważnego jubileuszu: 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Cel, jaki nam przyświecał, to sprawienie Wam radosnej niespodzianki. Chcieliśmy też, byście przypomnieli sobie swoich rodziców, dziadków, krewnych, przyjaciół, sąsiadów, którzy żyli tu przed Wami, pracowali dla Was i kochali Was.
Jaki był wtedy Pułtusk i okolice? Jak żyli wówczas tutejsi mieszkańcy? Co było dla nich ważne? Jaka była wtedy Polska? Na niektóre z tych pytań znajdziecie odpowiedzi w Kapsule Niepodległości.
100 lat po odzyskaniu niepodległości żyjemy w wolnej Polsce! Nasi przodkowie wylali wiele krwi i potu, byśmy mówili po polsku, byli gospodarzami na polskiej ziemi i cieszyli się wolnością. Pamiętamy, że przez minione 100 lat nie zawsze tak było.
Żyją jeszcze wśród nas ostatni polscy żołnierze, którzy dzielnie walczyli podczas II wojny światowej. Żyją też nieliczni już prześladowani, więzieni przez niemieckich i sowieckich okupantów. Tym bardziej cenimy dzisiejszą Ojczyznę, wolną Rzeczpospolitą Polską, która im wiele zawdzięcza.
Po wojnie nasi wspaniali Dziadkowie i Rodzice odbudowali nasze miasta i wioski. Ciężko pracowali, by nasze pokolenie mogło się uczyć, bawić, korzystać z czasu pokoju. Jesteśmy im za to głęboko wdzięczni.
Polska w orbicie wpływów Związku Radzieckiego nie miała pełnej suwerenności, a jej obywatele nie cieszyli się swobodami, jakie były udziałem mieszkańców Zachodu Europy. Wielu z nas włączało się aktywnie w wolnościowe zrywy, szczególnie w latach: 1956, 1970, 1976, 1980, 1982, 1989. Niektórzy zapłacili za swoją postawę prześladowaniami, więzieniem.
Po wolnych wyborach w 1990 i 1991 roku sami rządzimy się w gminach, miastach, powiatach, województwach i w kraju. Od 1999 r. Polska jest członkiem Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), a od 2004 r. członkiem Unii Europejskiej (UE). Na czele państwa stoi Prezydent RP, Andrzej Duda. Marszałkiem Sejmu jest Marek Kuchciński. Rządem RP kieruje premier Mateusz Morawiecki. Wojewodą Mazowieckim jest Zdzisław Sipiera, a ministrem środowiska Henryk Kowalczyk, mieszkaniec gminy Winnica w naszym powiecie.
Starosta pułtuski Jan Zalewski stoi na czele powiatu pułtuskiego. Burmistrzem Pułtuska jest Wojciech Gregorczyk. Sąsiednimi gminami rządzą: w Pokrzywnicy – wójt Adam Rachuba, w Winnicy – wójt Robert Wróblewski, w Gzach – wójt Cezary Wojciechowski, w Świerczach – wójt Adam Misiewicz, w Zatorach – wójt Grzegorz Falba, w Obrytem – wójt Sebastian Mroczkowski.
Wielu naszych znajomych, sąsiadów i bliskich wyemigrowało na Zachód Europy. My, którzy mieszkamy na mazowieckiej ziemi staramy się, by nasze rodziny żyły tu szczęśliwie. Pracujemy, uczymy się, odpoczywamy, patrząc w przyszłość.
Większość z nas wierzy w Boga. Jemu powierzamy nasz los, życie naszych rodzin, przyszłość naszej Ojczyzny. Wierzymy, że kolejne pokolenia będą żyć w pokoju, wolne od wojen i nieszczęść, że Polska, Ziemia Pułtuska, nasze miasta i wioski będą krainą szczęścia.
To są nasze życzenia dla Was – mieszkańców Pułtuska i okolic w 2068 roku.
Pułtusk, 31 grudnia 2018 r.

ORGANIZATORZY: Wydawca Tygodnika Pułtuskiego Paweł Kozera Redaktor Naczelny Tygodnika Pułtuskiego Ewa Dąbek Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku Tadeusz Nalewajk Starosta Pułtuski Jan Zalewski.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…