pultuszczak

Facebook


ZOSTALI MIANOWANI

2018-01-04 12:44:35

W roku 2017 wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego złożyło 5 nauczycieli: Ewelina Chrzanowska – SOS-W im. A. Karłowicz, Angelika Kinga Chrzanowska – ZSZ im. J. Ruszkowskiego, Anna Świerczewska – ZSZ im. J. Ruszkowskiego, Justyna Rachuba – Mućka – ZS im. B. Prusa, Izabela Nuszkiewicz – zatrudniona w okresie odbywania stażu w ZSZ im. B. Prusa

Złożone przez nauczycieli wnioski spełniały wymagania formalne. Jak nas poinformowała Katarzyna Jankowska, „Zarząd Powiatu powołał komisje egzaminacyjne, zapewniając w nich udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel”.
Co należy do obowiązków członków komisji? Na podstawie prezentacji nauczyciela oceniali oni spełnianie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego w punktach według skali od 0 do 10. Nauczyciele, którzy przystąpili do egzaminu, otrzymali wymaganą liczbę punktów – co najmniej 7.
Skład komisji był zróżnicowany: dla Eweliny Chrzanowskiej przedstawiał się następująco: Katarzyna Jankowska, Janina Witkowska, Aldona Iniarska, Dorota Kamińka; Hanna Golnik – MEN.
Angelika Kinga Chrzanowska stanęła przed komisją złożoną z następujących osób: Katarzyna Jankowska; Janina Witkowska, Jarosław Druchniak; Ryszard Żukowski; Jolanta Jasińska – MEN.
Oto dalsze składy komisyjne: dla Anny Świerczewskiej: Katarzyna Jankowska, Janina Witkowska, Jarosław Druchniak; Jolanta Jasińska; Bożena Jaskulska; Aneta Lesińska
Dla Justyny Rachuby-Mućki : Katarzyna Jankowska; Janina Witkowska, Dorota Orłowska ; Jolanta Jasińska; Bożena Jaskulska – ekspert z listy MEN.
Dla Izabeli Nuszkiewicz – Katarzyna Jankowska; Iwona Zdunek; Dorota Orłowska; Joanna Kozioł i Piotr Tadeusz Uliczny – oboje eksperci z listy MEN.
Na podstawie materiału nadesłanego przez Katarzynę Jankowską – dyrektor WYDZIAŁU Edukacji, Zdrowia i Sportu.
Zdjęcie: Wśród mianowanych znalazła się Anna Świerczewska z ZSZ im. J. Ruszkowskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *