pultuszczak

Facebook


Znów muszą uzupełnić

2018-05-16 12:37:58

Na stronie internetowej gminy Pokrzywnica wójt Adam Rachuba informuje o ponownym wezwaniu inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo

W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych z dnia 30 kwietnia, ponownie wezwano inwestora – Gospodarstwo Rolne Michał Pruszkowski o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Wraz z ww. pismem przesłane zostało uzupełnienie do raportu, złożone przez Gospodarstwo Rolne Michał Pruszkowski w dniu 24.04.2018 r. bezpośrednio do Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Z treścią pisma i uzupełnienia można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu – we wtorki od 9.00 do 17.00, w pozostałe dni tygodnia od 8.00 do 16.00 oraz na stronach: www.pokrzywnica.pl i bip.pokrzywnica.pl.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *