pultuszczak

Facebook


Zmiany kadrowe w TBS

2018-01-18 2:00:15

Informacje o nagłym odwołaniu z funkcji prezesa TBS Ewy Kowalskiej i jej zastępcy Przemysława Lelenia pojawiły się pod koniec ubiegłego tygodnia. Nową prezes TBS została główna księgowa spółki Maria Zaremba, prywatnie żona radnego Stanisława Zaremby

W oficjalnej notce, którą otrzymaliśmy od rzecznika prasowego spółek gminnych Zbigniewa Tołłoczki czytamy:
Informuję, że Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o.o. uchwałami z dnia 9 stycznia 2018 roku odwołała Ewę Kowalską z funkcji członka zarządu – prezesa zarządu TBS Pułtusk Sp. z o.o., Przemysława Lelenia z funkcji członka zarządu TBS Pułtusk Sp. z o.o. Rada Nadzorcza TBS Pułtusk Sp. z o.o. uchwałą nr 3/2018 z dnia 9 stycznia 2018 roku powołała Marię Zarembę do zarządu spółki, powierzając jednocześnie funkcję prezesa zarządu spółki. Zarząd TBS Pułtusk Sp. z o.o. uchwałą z dnia 10 stycznia 2018 roku powołał prokurenta spółki w osobie Ewy Kowalskiej. Przemysław Leleń objął z dniem 10 stycznia 2018 roku stanowisko kierownika administracyjnego TBS Pułtusk Sp. z o.o. Ruchy kadrowe podyktowane są obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wymogów kwalifikacyjnych.
Jeśli chodzi o nowe stanowisko dotychczasowego zastępcy prezesa TBS, wszystko jest jasne. Co jednak oznacza powołanie Ewy Kowalskiej na prokurenta spółki?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prokurent to szczególny rodzaj pełnomocnika handlowego. Prokurentem może zostać wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (a więc jedynie osoba pełnoletnia). Prokurentem nie może być członek rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki z o.o. Prokurę udziela się wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. W spółce z o.o. będzie to jednomyślnie podjęta uchwała członków zarządu ustanawiająca prokurenta (art. 208 § 6 k.s.h.). Co ważne, odwołać prokurenta może samodzielnie każdy z członków zarządu (art. 208 § 7 k.s.h.) i to w dowolnej formie – byleby takie oświadczenie było zrozumiałe dla prokurenta. Powołanie danej osoby na pełnomocnika handlowego wiąże się też z koniecznością zgłoszenia tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym, a do formularza dołączyć trzeba pisemną zgodę osoby, która ma być powołana na prokurenta. Prokurent jest ujawniany w Krajowym Rejestrze Sądowym , a więc łatwo jest sprawdzić czy osoba chcąca zawrzeć umowy w imieniu przedsiębiorcy, jest faktycznie do tego uprawiona.

Zdjęcie: Przemysław Leleń będzie teraz kierownikiem administracyjnym w TBS

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *