pultuszczak

Facebook


Zmiany kadrowe w spółkach

2017-04-25 7:16:03

Jeszcze na niedawnej ostatniej sesji, burmistrz nie potwierdzał krążących po mieście plotek, a jednak było w nich dużo prawdy

Jak nas poinformował rzecznik spółek gminnych Zbigniew Tołłoczko, w dniu dzisiejszym (25 kwietnia), podczas zapowiedzianego wcześniej spotkania z pracownikami Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz poinformował, że stanowisko prezesa PPUK obejmuje Sławomir Bloch. Stanowisko wiceprezesa pozostaje nieobsadzone. Dotychczasowy prezes PPUK Sławomir Wyrzykowski obejmie od jutra stanowisko wicedyrektora Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku. Burmistrz z uznaniem wypowiadał się o wykonywaniu obowiązków pracowniczych przez Sławomira Wyrzykowskiego oraz Sławomira Blocha – obu panom złożył gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy. Wicedyrektor PEC Tadeusz Lewandowski z dniem 26 kwietnia br. odejdzie na emeryturę. Podczas spotkania burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz rozmawiał z pracownikami PPUK o sytuacji ekonomicznej spółki i potrzebie jej dokapitalizowania, zakupie nowoczesnego sprzętu technicznego, organizacji pracy, wynagrodzeniach itp. Burmistrz podkreślił, że szykuje się dużo pracy dla spółki w związku z rozpoczęciem realizacji zaplanowanych licznych inwestycji w mieście. Zaapelował też, aby pracownicy zwracali uwagę na brak poszanowania ich pracy i natychmiast zgłaszali Policji i Straży Miejskiej zauważone przypadki wandalizmu i zaśmiecania miasta i gminy Pułtusk.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *