pultuszczak

Facebook


Zmagają się w Golądkowie

2017-10-26 2:13:19

Od wielu lat Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie jednym z najważniejszych wydarzeń w każdym roku szkolnym.
Dziś, wraz z pierwszym dzwonkiem, rozpoczęły się tegoroczne eliminacje szkolne. W ciągu dwóch dni łącznie weźmie w nich udział blisko 70 uczniów, w 6 blokach tematycznych: mechanizacja, gastronomia, weterynaria, architektura krajobrazu, agrobiznes i produkcja roślinna.
Przed uczniami najpierw test składający się z 60 pytań zamkniętych a następnie zadania praktyczne, sprawdzające ich wiedzę i umiejętności zawodowe. Ci którzy uzyskają najlepsze wyniki, zostaną zgłoszeni na eliminacje okręgowe a stamtąd już tylko jeden krok do etapu centralnego.
Warto podkreślić, że zgodnie z regulaminem olimpiady, „uczestnicy którzy zostaną do niego zakwalifikowani i przystąpią do jego realizacji są zwolnieni z egzaminu z przygotowania zawodowego w zakresie prezentowanego bloku na podstawie zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny. Zwolnienie takie jest równoznaczne z wystawieniem oceny najwyższej”.
Zespół Szkół w Golądkowie może pochwalić się wieloma uczniami, którzy na przestrzeni lat uzyskiwali tytuł laureata OWiUR. Młodzieży biorącej udział w tegorocznych smaganiach również życzymy sukcesów!!!

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *