pultuszczak

Facebook


Zielono nam

2018-01-03 12:25:13

Do końca lutego 2018 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa zagospodarowania sześciu terenów zieleni o łącznej powierzchni 5,04 ha, oczywiście na terenie gminie Pułtusk

W poniedziałek, 18 grudnia burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów zieleni w ramach projektu pn. „Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku”. Wykonawcą jest firma LS-Project Maciej Sikorski z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. Dokumentacja będzie przygotowana według koncepcji przedstawionych przez Gminę Pułtusk. To jeden z pierwszych etapów prac, w ramach realizowanej inwestycji, która polega na zagospodarowaniu sześciu terenów zieleni na terenie gminy Pułtusk. Po opracowaniu odpowiedniej dokumentacji projektowej zostaną ogłoszone przetargi na wykonanie tych zadań. Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu. 15 listopada burmistrz podpisał umowę na dofinansowanie projektu: „Poprawa jakości środowiska miejskiego. Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.” Wysokość dotacji to 2 549 926,90 zł. Całkowity koszt projektu: 2 999 914,00 zł. Założenia: Pasaż Klenczona – projekt obejmuje stworzenie promenady spacerowej, odnowienie układu komunikacji, budowę tężni solankowej, nasadzenia roślinne, elementy małej architektury, oświetlenie, monitoring. Park Narutowicza – projekt obejmuje nasadzenie drzew, krzewów oraz roślin okrywowych, wprowadzenie układu komunikacyjnego, pielęgnacja istniejącej zieleni. Wprowadzenie punktów widokowych oraz elementów małej architektury, oświetlenie i monitoringu. Bulwary – zagospodarowanie terenu zakłada modernizację układu komunikacyjnego bulwarów nad głównym kanałem miasta urządzenie i kształtowanie zieleni nadbrzeżnej, elementy małej architektury, urządzenia sportowo rekreacyjne, infrastrukturę rowerową, oświetlenie, monitoring. Osiedle Wyszkowska – koncepcja zakłada otoczenie terenu roślinnością tworzącą strefę buforową, stworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców, scena plenerowa, elementy małej architektury, urządzenia sportowo rekreacyjne. Park na Skarpie – koncepcja zakłada wprowadzenie nowego układu komunikacji, badania geologiczne oraz umocnienia skarpy, wprowadzenie elementów małej architektury rekreacyjno-wypoczynkowej, nasadzenia z roślinności niskiej w celu zachowania powiązań widokowych, oświetlenie oraz monitoring. Obszar funkcjonalny w Grabówcu – zagospodarowania terenu przy świetlicy zakłada stworzenie zieleńca z funkcją dydaktyczną ścieżki tematycznej z urządzeniami placu zabaw oraz siłowni plenerowej wprowadzenie nasadzeń roślinnych, wykonanie oświetlenia oraz monitoringu.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *