pultuszczak

Facebook


Zgodni we wspólnym interesie

2019-02-07 11:53:57

Radni wypowiedzieli się w sprawie obwodnicy

Radni wypowiedzieli się w sprawie obwodnicy

Na nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej, zwołanej z inicjatywy klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, podjęto wspólne stanowisko dotyczące preferowanego ze względu na interesy gminy i jej mieszkańców wariantu obwodnicy. Stanowisko Rady zostanie przekazane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i miejmy nadzieję, że wpłynie na ostateczna decyzję w sprawie przebiegu pułtuskiej obwodnicy.

Rzecz jasna, radni są zgodni co do tego, że najlepszym dla rozwoju miasta jest wariant II, najbardziej oddalony od Pułtuska. Odrzucają dwa pozostałe warianty – A i A1, co zresztą, na wniosek radnego Łukasza Skarzyńskiego, zostało wyraźnie podkreślone w przyjętym stanowisku.

. Przewodniczący Rady Ireneusz Purgacz podkreślił ogromne zaangażowanie grupy mieszkańców, którzy dostarczyli radnym materiały do analizy i dyskusji. Leszek Makowski, obecny na sesji, jest autorem opracowania Obwodnica Pułtuska, jakie radni otrzymali radni w materiałach, a my będziemy do niego powracać w kolejnych numerach Tygodnika. Na fb funcjonuje również grupa Obwodnica Pułtuska.

Występując w imieniu wnioskodawców, radny Michał Kisiel przypomniał, że w konsultacjach społecznych i zebranych ankietach, ogromna większość mieszkańców opowiedziała się właśnie za wariantem drugim obwodnicy.Wariant ten zapewnia rozwój miasta, oddala zanieczyszczenia komunikacyjne. Różnica długości między wariantem I A wariantem 2 to tylko około 600 metrów. Zważywszy, że obwodnica ma mieć około 17 km, ta różnica jest naprawdę znikoma. Jeśli chodzi o koszty to mówimy tu o różnicy kilku milionów, ale też nie jest ona znacząca, biorąc pod uwagę łączne nakłady na inwestycję..

W sprawie pułtuskich działkowców głos zabrał Lucjan Buczyłko, popierając stanowisko Rady Miejskiej. Wariant obwodnicy przecinający ogródki działkowe jest nie do przyjęcia dla ludzi, którzy przez lata zagospodarowywali swoje ogródki. Teren ten posiada również infrastrukturę techniczną, a. w przypadku likwidacji ogródków działkowych, gmina będzie zobligowana do zrekompensowania właścicielom poniesionych strat.

Każdy z wariantów obwodnicy rzecz jasna budzi kontrowersje i głosy niezadowolenia. Jest tak również w przypadku wariantu II. Na sesji wypowiadał się rozżalony mieszkaniec Kacic, twierdząc że straci dorobek życia, a wieś zostanie podzielona przez budowaną trasę. Najważniejsze jest jednak to, by mieszkańcy, władze miasta i powiatu, rozważając wszelkie za i przeciw, zaczęli mówić wspólnym głosem i walczyć z inwestorem o to, by nie doszło do sytuacji, że zaproponuje się nam wariant 1A – to albo nic. Stanowisko Rady miejskiej to bardzo ważny krok w tym kierunku.

Zdjęcie: WARIANT II pułtuskiej obwodnicy (kolor różowy) W węźle Kacice wariant ten odbiega bardziej w kierunku zachodnim, biegnie przez tereny rolnicze. Na drodze wojewódzkiej 571 będzie zaprojektowany, jak w poprzednim wariancie, węzeł Jeżewo. Dalej biegnie w kierunku północno – zachodnim, przez drogę powiatową do miejscowości Gąsiorowo i krzyżuje się z drogą wojewódzką 618 do Ciechanowa – węzeł Moszyn. Następnie skręca w kierunku północno – wschodnim, przybliżając się do przebiegu z wariantu I. W podobnym miejscu, na węźle Lipa, łączy się z drogą krajową 61.

 

Komentarze

1 komentarz

  1. Monter odpowiedz

    Został wybrany wariant najbliższy zabudowań i przez działki !! Przypomnę wariantu 1A od początku nie było! Najodleglejszy 3 został na początku odrzucony. Naiwnie mieszkańcy i władze miasta myślały, że chociaż będzie to wariant 2. Nie składajmy broni póki umowa na budowę nie jest podpisana. Wariant to pierwotnie najbliższy zabudowań i najgorszy wybrany przez GDDiKA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *