pultuszczak
Zgłosili już 10 tys. zagrożeń

2021-06-02 11:39:36

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje w garnizonie mazowieckim od 20 września 2016 roku. Narzędzie sprawdza się jako praktyczny komunikator pomiędzy społeczeństwem a Policją. Pamiętajmy, że jednym z celów Policji jest poznanie oczekiwań społeczeństwa w zakresie dostrzeganych zagrożeń bezpieczeństwa, jak i oczekiwanych sposobów ich eliminowania. Ponadto, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa wykorzystuje informacje uzyskane na podstawie własnych ustaleń, czyli m.in. poprzez wykorzystanie statystyk policyjnych, informacji uzyskanych od podmiotów pozapolicyjnych oraz w oparciu o wyniki badań opinii publicznej.

Z analizy funkcjonowania KMZB na terenie garnizonu mazowieckiego wynika, iż mieszkańcy chętnie z niej korzystają nanosząc na mapę w 2021 roku już ponad 10 tys.nowych zagrożeń, które następnie są bezzwłocznie weryfikowane przez funkcjonariuszy Policji. To właśnie m.in. policjanci służby prewencyjnej (dzielnicowi, komórek patrolowo-interwencyjnych, ruchu drogowego), którzy na co dzień mają najczęstszy kontakt z mieszkańcami, kształtują poczucie bezpieczeństwa i społeczną ocenę działań Policji. To właśnie ich bezzwłoczna reakcja na zgłoszone zagrożenie skutkuje wzajemnym zaufaniem, ukazując jednocześnie społeczeństwu zainteresowanie jego problemami. Ponadto, za pośrednictwem KMZB oprócz ujawnianych wykroczeń, możemy również zgłaszać zauważone przez nas zagrożenia mające znamiona przestępstwa. W takim przypadku, do weryfikacji przedmiotowego zagrożenia angażowani są policjanci pionu kryminalnego, którzy sprawdzają naniesioną informacje, np. z kategorii używanie środków odurzających. Następnie podejmują odpowiednie działania w celu całkowitego wyeliminowania tego typu przestępczych zachowań.

Od początku 2021 roku na terenie garnizonu mazowieckiego odnotowano ponad 10 tys. zgłoszeń. Spośród wszystkich dostępnych kategorii 2963 (31,88%) zagrożeń zakwalifikowano jako niepotwierdzone, 6102 (65,66%) zgłoszeniom nadano status potwierdzone, natomiast w statusie żart lub pomyłka znajduje się 914 (8,95%) zagrożeń.

Najczęściej nanoszone zagrożenia przez mieszkańców regionu to: przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz nieprawidłowe parkowanie. Niemniej jednak, odnotowujemy również inne zagrożenia, które można wybrać z dostępnych kategorii zgłoszeń. Każde zgłoszenie jest poddawane weryfikacji przez policjantów, a kiedy zostaje przez nas potwierdzone, podejmujemy odpowiednie czynności celem pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności prawnej.

Podczas ostatnich działań Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji z Radomia i KPP w Zwoleniu wraz ze Strażą Leśną z Miodnego kontrolowali tereny Lasów Państwowych na terenie powiatu zwoleńskiego. Działania te są pokłosiem informacji, które policjanci uzyskują od mieszkańców wskazywanych zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, dotyczących rozjeżdżania terenów leśnych przez quady i motocrossy. Przeprowadzono kontrolę łącznie dziewięciu kierujących pojazdami, w tym dwóch motocykli i jednego samochodu terenowego.

Nie możemy zapominać o tym, że bardzo często to od nas zależy, czy i jak szybko, zostanie wyeliminowane zagrożenie. Bardzo cieszy nas fakt, że Krajowa Mapa zagrożeń Bezpieczeństwa jest co raz bardziej popularna i że mieszkańcy garnizonu mazowieckiego wielokrotnie z niej korzystają. Pamiętajmy, że nanoszone zagrożenia są anonimowe, a zaznaczenie zagrożenia jest proste i intuicyjne. Dlatego zachęcamy do korzystania z KMZB przy pomocy smartfona, tabletu lub komputera, wpisując adres strony internetowej: http://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.htmll.  Jeśli widzisz, że w twojej okolicy dzieje się coś niepokojącego zareaguj i zgłoś to na mapie.

ZAPAMIĘTAJ, że w przypadkach pilnych, kiedy jest potrzebna natychmiastowa interwencja Policji, nadal korzystamy z numeru alarmowego 112.

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *