pultuszczak

Facebook


Zespół Szkół w Golądkowie. Wysoka jakość potwierdzona wysokimi wynikami!!!

2018-08-31 2:14:48

Trudno o bardziej wymierny i obiektywny sposób oceny poziomu nauczania od wyników egzaminów zewnętrznych

Dziś szkoły poznały wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które odbyły się na przełomie czerwca i lipca 2018 roku. Technikum w Golądkowie osiągnęło bardzo wysoką zdawalność, na poziomie 95% w skali całej szkoły. Do egzaminów w 8 kwalifikacjach przystąpiło łącznie 97 uczniów (nie licząc osób, które powtarzały egzamin), z których 92 uzyskało wynik pozytywny i otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Aż w pięciu kwalifikacjach zdawalność sięgnęła 100%, co oznacza, że egzamin zdali wszyscy uczniowie, którzy do niego przystąpili.
-Z ogromną satysfakcją analizowałam wyniki, które wpływając do szkoły 31 sierpnia doskonale podsumowały pracę uczniów i nauczycieli. Podstawowym zadaniem technikum czy branżowej szkoły jest przygotowanie młodych ludzi do wykonywania zawodu. Egzaminy pokazały, że wywiązaliśmy się z tej roli niemal w 100%, za co dziękuję nauczycielom, których praca przełożyła się na wyniki egzaminów – powiedziała nam dyrektor Ewa Leszczyńska.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *