pultuszczak

Facebook


Zdobywamy Himalaje wiedzy!

2016-02-09 11:22:03

To kolejna odsłona sukcesów gimnazjalistów z Noskowskiego.W drugim etapie naszej naukowej wyprawy prezentujemy dwie stypendystki Marszałka Województwa Mazowieckiego – Natalię Kaźmierczak i Magdalenę Siejbik

Natalia jest osobą o szerokich i różnorodnych pasjach. Interesuje się malarstwem, językami obcymi, chemią, historią. Już w szkole podstawowej zachwyciła ją matematyka. Przez trzy lata pod opieką pani Teresy Kamińskiej – nauczycielki matematyki, systematycznie uczęszczała na zajęcia rozwijające z tego przedmiotu. Wiedza, jaką zdobyła i rozwijała później w Publicznym Gimnazjum nr 3 pod czujnym okiem pani Beaty Królak, zaowocowała tytułem laureata w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Multitest. Rok później powtórzyła ten sukces, jako laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Olimpus, została wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym Olimpus oraz w Ogólnopolskim Konkursie z języka niemieckiego.
Tematem przewodnim, który Natalia realizuje w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2015/2016″ – są ” Symetrie w przyrodzie i architekturze mojego miasta i świata”. Główne działania związane z realizacją tematu to fotografowanie obiektów i miejsc, w których można zaobserwować zjawiska symetrii osiowej i środkowej. Efektem końcowym będzie prezentacja multimedialna i galeria zdjęć. Opiekunem projektu jest Pani Beata Królak – nauczycielka matematyki.
Natalka zawsze daje z siebie wszystko. Jeśli cokolwiek dzieje się w szkole, ona tam jest. Swoją przyszłość wiąże z matematyką, plastyką i aktywnością fizyczną. Jej marzeniem jest studiowanie architektury.
Magdalena Siejbik od pierwszej klasy dała się poznać jako bardzo zdolna i pracowita osoba. Kulturalna, uśmiechnięta, zawsze gotowa pomóc innym. Wyniki, jakie osiągała w nauce w poprzednich latach, teraz w tej trudnej przecież ostatniej klasie szkoły nie tylko utrzymała, ale jeszcze poprawiła. Chciałaby kontynuować naukę w liceum dwujęzycznym w klasie biologiczno-chemicznej z językiem angielskim jako wykładowym.
Ma bardzo różnorodne zainteresowania. Jest w klasie z rozszerzonym językiem angielskim. Startowała w wielu konkursach językowych i osiągała bardzo wysokie lokaty. Jest laureatką wielu konkursów matematycznych i chemicznych. Od drugiej klasy rozwija m. in. zainteresowania organizmami żywymi i środowiskiem ich życia. Wtedy zaczęła uczestniczyć w zajęciach koła biologicznego.
W tym roku szkolnym otrzymała stypendium w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2015/2016.” Magda zajmie się systematyczną obserwacją odcinka Narwi. Ogromne bogactwo biologiczne naszej rzeki spowodowało, że Magda szczególnie dużo uwagi zwróci na wybrane jej obszary. Pierwszym będzie roślinność na brzegu i w jego bezpośredniej odległości. Drugim będzie awifauna rzeki i jej okolic. Warto nadmienić, że w okolicy wybranego odcinka rzeki można spotkać takie rzadkie ptaki jak bielik, bocian czarny, tracz.
Zadaniem Magdy będzie dokumentowanie obecności gatunków roślin i zwierząt. W czasie swoich działań będzie również wyszukiwała przypadki niszczenia środowiska przez człowieka. Opiekunem projektu jest Pan Waldemar Łuszcz – nauczyciel biologii w Publicznym Gimnazjum nr 3.
Nasze Stypendystki w osiąganiu swoich sukcesów mogą liczyć na wsparcie rodziców, nauczycieli i wychowawczyni pani Ewy Jabłonowskiej. To pozwala im rozwinąć skrzydła. Stypendium będzie kolejnym krokiem przybliżającym do realizacji ich marzeń…
siejbik

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *