pultuszczak

Facebook


Zdobywamy Himalaje wiedzy!

2016-02-09 11:22:03

To kolejna odsłona sukcesów gimnazjalistów z Noskowskiego.W drugim etapie naszej naukowej wyprawy prezentujemy dwie stypendystki Marszałka Województwa Mazowieckiego – Natalię Kaźmierczak i Magdalenę Siejbik

Natalia jest osobą o szerokich i różnorodnych pasjach. Interesuje się malarstwem, językami obcymi, chemią, historią. Już w szkole podstawowej zachwyciła ją matematyka. Przez trzy lata pod opieką pani Teresy Kamińskiej – nauczycielki matematyki, systematycznie uczęszczała na zajęcia rozwijające z tego przedmiotu. Wiedza, jaką zdobyła i rozwijała później w Publicznym Gimnazjum nr 3 pod czujnym okiem pani Beaty Królak, zaowocowała tytułem laureata w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Multitest. Rok później powtórzyła ten sukces, jako laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Olimpus, została wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym Olimpus oraz w Ogólnopolskim Konkursie z języka niemieckiego.
Tematem przewodnim, który Natalia realizuje w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2015/2016″ – są ” Symetrie w przyrodzie i architekturze mojego miasta i świata”. Główne działania związane z realizacją tematu to fotografowanie obiektów i miejsc, w których można zaobserwować zjawiska symetrii osiowej i środkowej. Efektem końcowym będzie prezentacja multimedialna i galeria zdjęć. Opiekunem projektu jest Pani Beata Królak – nauczycielka matematyki.
Natalka zawsze daje z siebie wszystko. Jeśli cokolwiek dzieje się w szkole, ona tam jest. Swoją przyszłość wiąże z matematyką, plastyką i aktywnością fizyczną. Jej marzeniem jest studiowanie architektury.
Magdalena Siejbik od pierwszej klasy dała się poznać jako bardzo zdolna i pracowita osoba. Kulturalna, uśmiechnięta, zawsze gotowa pomóc innym. Wyniki, jakie osiągała w nauce w poprzednich latach, teraz w tej trudnej przecież ostatniej klasie szkoły nie tylko utrzymała, ale jeszcze poprawiła. Chciałaby kontynuować naukę w liceum dwujęzycznym w klasie biologiczno-chemicznej z językiem angielskim jako wykładowym.
Ma bardzo różnorodne zainteresowania. Jest w klasie z rozszerzonym językiem angielskim. Startowała w wielu konkursach językowych i osiągała bardzo wysokie lokaty. Jest laureatką wielu konkursów matematycznych i chemicznych. Od drugiej klasy rozwija m. in. zainteresowania organizmami żywymi i środowiskiem ich życia. Wtedy zaczęła uczestniczyć w zajęciach koła biologicznego.
W tym roku szkolnym otrzymała stypendium w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2015/2016.” Magda zajmie się systematyczną obserwacją odcinka Narwi. Ogromne bogactwo biologiczne naszej rzeki spowodowało, że Magda szczególnie dużo uwagi zwróci na wybrane jej obszary. Pierwszym będzie roślinność na brzegu i w jego bezpośredniej odległości. Drugim będzie awifauna rzeki i jej okolic. Warto nadmienić, że w okolicy wybranego odcinka rzeki można spotkać takie rzadkie ptaki jak bielik, bocian czarny, tracz.
Zadaniem Magdy będzie dokumentowanie obecności gatunków roślin i zwierząt. W czasie swoich działań będzie również wyszukiwała przypadki niszczenia środowiska przez człowieka. Opiekunem projektu jest Pan Waldemar Łuszcz – nauczyciel biologii w Publicznym Gimnazjum nr 3.
Nasze Stypendystki w osiąganiu swoich sukcesów mogą liczyć na wsparcie rodziców, nauczycieli i wychowawczyni pani Ewy Jabłonowskiej. To pozwala im rozwinąć skrzydła. Stypendium będzie kolejnym krokiem przybliżającym do realizacji ich marzeń…
siejbik

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *