pultuszczak

Facebook


Zdobędą i pogłębią wiedzę

2015-04-08 4:37:26

Policjanci z KWP zs. w Radomiu wraz z funkcjonariuszami z Łodzi, Krakowa i Poznania wezmą udział w cyklu szkoleń w ramach projektu „Drakkar – polsko-norweski kurs na bezpieczeństwo strefy Schengen”. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2015r i będzie trwała do końca kwietnia 2016r. Wartość projektu sięga kwoty prawie 1,8 mln złotych

Efektem złożonego przez Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu, w styczniu 2014 roku wniosku aplikacyjnego będącego odpowiedzią na konkurs w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 – Program PL 15 „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych” jest podpisane w pierwszych dniach stycznia porozumienia w sprawie realizacji projektu pt. „Drakkar – polsko-norweski kurs na bezpieczeństwo strefy Schengen”.

Projekt jest przedsięwzięciem szkoleniowym realizowanym w partnerstwie z Komendami Wojewódzkimi Policji w Łodzi, Krakowie i Poznaniu. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2015r i będzie trwała do końca kwietnia 2016r. Wartość projektu sięga  kwoty  1 791 000 zł z czego dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego wyniesie 1 522 350 zł.

Projekt dedykowany jest służbom Policji w celu doskonalenia umiejętności: prewencyjnych, zapobiegania i wykrywaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych.

Podczas konferencji, seminariów i ćwiczeń policjanci oraz zaproszeni goście (w tym z krajów UE) zdobędą i pogłębią wiedzę w zakresie zwalczania przestępstw handlu ludźmi, przestępczości narkotykowej, samochodowej, obrotu towarami wprowadzonymi nielegalnie w obszar celny Strefy Schengen. Nabędą i udoskonalą umiejętności w zakresie funkcjonowania systemu przepływu danych SIS oraz wykrywania i zabezpieczenia mienia zdobytego w następstwie popełnionych przestępstw.

W czasie ćwiczeń pododdziałów antyterrorystycznych Policjanci sprawdzą umiejętności szybkiego reagowania w pościgu transgranicznym z zastosowaniem dynamicznego zatrzymania pojazdu. Wsparcie Norweskiego Mechanizmu Finansowego umożliwi udział 700 funkcjonariuszom w szkoleniach i ćwiczeniach praktycznych zwiększających ich zdolności w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *